Institut za medije objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata koji za cilj imaju podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u urbanim i ruralnim sredinama za promovisanje medijskog aktivizma i suzbijanje dezinformacija i polarizacije.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio regionalnog projekta „NAŠI MEDIJI“, koji podržava Evropska unija, a sprovodi se u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Projekat kofinansira Ministarsrvo javne uprave u Crnoj Gori.

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je otvoren za OCD u Crnoj Gori koje prvenstveno rade u oblasti medija, slobode izražavanja ili digitalnih tehnologija, kao i obrazovanja, ljudskih prava ili rodne ravnopravnosti.

Poziv je otvoren kako za pojedinačne podnosioce prijava, tako i za partnerstva formirana između razvijenih OCD sa sjedištem u urbanim sredinama (veći centri i glavni gradovi) i lokalnih zajednica koje djeluju u manjim sredinama i ruralnim područjima. Prednost će biti data partnerstvima.

Ukupan budžet za ovaj poziv za dostavljanje prijedloga projekata je 46,500 eura.

Traženi grant mora biti između 7,000 – 15,500 eura. Kofinansiranje se ne zahtjeva.

Trajanje predloženog projekta mora biti između 9 i 18 mjeseci.

Međudržavna partnerstva nisu predmet ovog poziva za podnošenje predloga projekta.

Pojedinačna organizacija civilnog društva može da se prijavi kao podnosilac samo u jednom projektu i može da djeluje kao koaplikant u drugim projektima ovog poziva.

Smjernice za podnosioce prijava i obrasci za prijavu dostupni su na linkovima:

Takođe, dokumentacija koju ostavljamo samo na upoznavanje i koju ne popunjavate prilikom prijave na konkurs je sljedeća:

Rok za podnošenje prijava je 19. februar do 23:59.

Pitanja u vezi sa ovim pozivom za podnošenje predloga projekata mogu se slati na grantovi@mminstitute.org do dva dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

​Informativna sesija će se održati onlajn 26. januara u 11:00. Molimo Vas da se prijavite na mejl grantovi@mminstitute.org. Prijavljeni učesnici će po prijavi dobiti link za registraciju.