Mediji i ljudska prava

Promovišemo pitanje slobode izražavanja u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvom. Kroz istraživačke i zagovaračke aktivnosti, jačamo svijest građana o važnosti argumentovanog komuniciranja koje je oslobođeno uvreda, zapaljivog govora i govora mržnje.

Aktuelnosti

Projekti

  • Čitaj između redova 1

    Period projekta: 01.11.2019-31.12.2020.
    Donator: Ambasada SAD-a u okviru “Programa za pomoć profesionalizaciji medija”
    Iznos projekta: 48.908,00 USD (40.500,00 EUR)