Nacrt Zakon o medijima – Motivacija ili prijetnja za samoregulaciju?

Napredak je moguć kada ti neko ukazuje na greške