Uručene nagrade EU za istraživačko novinarstvo za 2015. godinu

U Podgorici uručene EU nagrade za istraživačko novinarstvo