Internet mimovi: Satira ili moćno propagandno sredstvo