Kompleksnost moderiranja komentara čitaoca – iskustva Gardiana, BBC-ija, Al Džazire