Nacrt Zakon o medijima – Motivacija ili prijetnja za samoregulaciju?