ANALIZA: Iako Kina i kineske kompanije još nemaju zvanično vlasništvo nad medijima u Crnoj Gori, na indirektan način veoma uspješno ostvaruju kontakt sa upravljačkim strukturama medija

Pišu: Marija Jovićević i Danica Bogdanović

Tokom proteklih nekoliko decenija, Kina je izgradila međunarodnu medijsku imperiju, otvarajući biroe državnih medija u inostranstvu i ulažući u strane medijske kompanije. Peking ovu kampanju naziva “moć diskursa”. Kampanja kineske „moći diskursa” dio je šire strategije usmjerene na povećanje njenog globalnog uticaja kroz meku moć, kontrolu medija i stratešku komunikaciju. Ova kampanja uključuje promociju kineskih narativa i perspektiva, dok se suprotstavlja onome što Kina doživljava kao negativan prikaz od strane zapadnih medija. Prema riječima prof dr Gordane Đurović, profesorice na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, uticaj ove kampanje ne zaobilazi ni Crnu Goru.

“U crnogorskim štampanim medijima zakupljuju se plaćeni prostori, ne samo za priloge iz Kine, već i za analize i poruke kineskog ambasadora, što je praksa i u drugim zemljama regije, kao dio strateškog medijskog nastupa kineske diplomatije. Zakupljuju se prostori i na portalima. Ponekad se traži i diplomatska podrška za jačanje pozicije Kine na međunarodnim forumima ili čak podrška kandidovanju ove velike zemlje u tijelima nekih međunarodnih organizacija”, kazala je ona.

Kako dodaje, jača društveni uticaj i kroz programe kulturne razmjene i saradnju u oblasti obrazovanja: nude se stipendije, razmjene studenata i kulturni programi koje sponziriše Kina, a osnovan je i funkcioniše pri Rektoratu UCG i Konfučijev institut, na kojem se promoviše kineski jezik i kultura, što sve zajedno povećava meku moć Kine u Crnoj Gori.

Upozorava da produbljivanje veza Kine sa Crnom Gorom može imati i strateške implikacije, jer je Kina, prvenstveno preko Srbije, veoma zainteresovana za jačanje svog prisustva u regionu, pa je i Crna Gora dio tog mozaika, kojim se utiče na promjene u regionalnoj dinamici moći. Iz akademske zajednice su saglasni da je kineska medijska kampanja u kontinuitetu prisutna u Crnoj Gori.

STRATEŠKO PRISUSTVO

Saradnica u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Jovana Davidović kaže da je Kina intenzivirala prisustvo u Crnoj Gori u svim aspektima.

“Kina strateški povećava svoje prisustvo u Crnoj Gori, što posljedično utiče na zastupljenost ove države u medijskom diskursu. Sa jedne strane, mediji su dužni da prenose značajne informacije koje se tiču kineskog prisustva u Crnoj Gori, ali istovremeno bi trebalo kineskom uticaju da pristupe kritički, odvajajući informacije koje imaju novinarsku vrijednost od onih koje predstavljaju širenje meke moći”, kaže Davidović.

MEKA PROPAGANDA

Objašnjava da su dva dominantna mehanizma ostvarivanja kineskog prisustva u crnogorskim medijima infiltriranje u medijske strukture, kao i uticaj na medijski sadržaj posredstvom prikrivenog oglašavanja, pseudo-događaja, propagande.

“Kina i kineske kompanije još uvijek nemaju zvanično vlasništvo nad medijima u Crnoj Gori, ali na indirektne načine ostvaruju kontakt sa upravljačkim strukturama medija. Kineski javni emiteri su još 2008. godine potpisali memorandume o saradnji sa crnogorskim Javnim servisom, a takve saradnje se dešavaju i danas. Imali smo takođe i primjere kada Javni servis organizuje konkurse za video priče o Kini, nudeći kao nagradu upravo kineske prozivode. Kineska medijska grupa (China Media Group) je osnivač Kineskog nacionalnog i međunarodnog radija, kao i Kineske centralne televizije. Kineska medijska grupa angažuje novinare i novinarke iz Crne Gore, kako bi izvještavali o temama koje su od strateškog značaja za Kinu. Medijskoj publici ove forme uticaja nijesu vidljive, ali postižu svoj cilj – predstavljanje Kine kao sistema sa kojim Crna Gora treba blisko da sarađuje, pri čemu se zanemaruje činjenica da je riječ o nedemokratskom i jednopartijskom uređenju”, kaže Davidović.

Na pitanje kako crnogorski mediji izvještavaju o Kini i da li su novinari svjesni prisustva meke kineske propaganda, Davidović kaže da analize medijskog sadržaja pokazuju da je slika Kine u medijima u Crnoj Gori izrazito afirmativna.

“Kina je predstavljena kao dobronamjerna i skromna globalna sila, koja djeluje primarno iz težnje promocije sopstvene kulture, a ne strateški, ekonomski i politički. Mediji o Kini izvještavaju bez kritičkog tona, pomjerajući fokus sa stvarnih političkih motiva koje Kina želi da ostvari na Balkanu. Imajući u vidu dominantan medijski diskurs Crne Gore o Kini, posredno možemo doći do zaključka da su novinari i novinarke nedovoljno svjesni prisustva kineske meke propagande”, kaže ona.

Kako je dodala, jedan od razloga je medijski kontekst u Crnoj Gori koji je obeshrabrujući za bavljenje istraživačkim novinarstvom, a drugi je nedovoljno ulaganje u edukaciji onih koji rade u medijima, kako bi iz različitih uglova razumjeli da medijska objava o Kini nije samo još jedna dnevna informacija, već sredstvo za ostvarenje geopolitičkih ciljeva.

 “KINESKI SAN”

Ona kaže da je veoma važno da novinari razumiju dugoročne geopolitičke ambicije Kine, koje su pritom vrlo eksplicitno promovisane u narativima Komunističke partije Kine u okviru tzv. doktrine “Kineskog sna”.

“Riječ je o sveobuhvatnom planu čija je krajnja težnja da Kinu učini najmoćnijim međunarodnim akterom u domenu ekonomije i politike. Države, poput Crne Gore, koje nemaju političkih, finansijskih, institucionalnih i razvojnih kapaciteta da u geopolitičkom polju ostanu neutralne, moraju odabrati “stranu” među najuticajnijim stranim silama”, kaže ona.

Kako dodaje, rješenje nije odsustvo Kine iz medijskog sadržaja u Crnoj Gori jer je to vid ograničavanja medijskih sloboda, već uravnoteženo i nepristrasno izvještavanje o temama koje se tiču kineskog konteksta.

Novinari uglavnom ne prepoznaju suptilnu kinesku propagandu.

Urednica rubrike Svijet u Vijestima, Angelina Šofranac kaže da su informacije iz Kine redovno zastupljene u crnogorskim medijima, prvenstveno kroz vijesti iz oblasti ekonomije i politike. Kaže da oni teže balansiranosti i predstavljanju različitih mišljenja o geopolitičkom značaju Kine.

“Izvori su nam ugledni međunarodni mediji poznati po nezavisnom i objektivnom izvještavanju. Koristimo različite izvore informacija, provjeravamo činjenice koliko je moguće, sa ciljem da čitaocima pružimo objektivnu sliku o određenoj temi. Preporuka za očuvanje nezavisnosti i objektivnosti je da se koristi širok spektar izvora informacija kako bi se izbjeglo jednostrano sagledavanje situacije, da se provjeravaju činjenice, kritički pristupa izvještajima o Kini zbog potencijalnih pristrasnosti ili propaganda”, kaže Šofranac.

Ekonomski novinar Srđa Popović, iz Pobjede, ne primjećuje veliki i značajniji kineski uticaj u crnogorskim medijima.

“O Kini se u crnogorskim medijima, prema mojim zapažanjima, u najvećoj mjeri, plasiraju informacije u vezi projekata koje je u Crnoj Gori finansirala Kina preko svoje državne Exim banke. Radi se dominantno o kreditima za gradnju prioritetne dionice auto-puta Bar – Boljare od Smokovca do Mateševa, koju je i gradila kineska kompanija CRBC, kao i o kreditima koji su kod iste državne kineske banke uzeti za kupovinu četiti broda za dvije crnogorske kompanije Crnogorsku i Barsku plovidbu. Medij za koji radim i mnogi drugi crnogorski mediji obrađivali su ove teme sa obzirom na značaj otplate ovih dugova. Naravno o Kini se u crnogorskim medijima plasiraju i druge uglavnom protokolarne informacije, ali ne primjećujem da se neki medij značajno ističe sa tim i takvim vijestim”, kaže Popović.

On smatra da Crna Gora nije izložena kineskom malignom uticaju više nego ostale zemlje regiona, jer Vlada za sada redovno otplaćuje rate kineskoj Exim banci za auto put.

Istraživanje koje smo uradili za potrebe ovog teksta pokazuju međutim da Kina uspješno koristi meku propaganda putem crnogorskih medija.

Analizom priloga na privatnoj medija platformi Media biro, koje besplatno prenose crnogorski mediji, i Javnom servisu Radio- televiziji Crne Gore došli smo do podatka da se u posjeku mjesečno emituje od deset do dvadeset vijesti iz Kine i gotove sve su pozitivne.

Od vijesti da ulažu u ekologiju milijarde, da poštuju svoje susjede, do ekonomskog napretka kojeg žele i ostatku svijeta… U proteklih pola godine na Mediabirou nije objavljena nijedna negativna informacija o Kini, dok su narativi prema Kini na Javnom servisu uglavnom pozitivni ili neutralni, uz poneki tekst u kome predstavnici zapadnih sila dijele svoje negativno mišljenje prema ovoj zemlji. Istraživanje ukazuje da većina crnogorskih medija objavljuje infomacije koje im se čine interesantnim bez kritičkog sagledavanja kako to utiče na javno mnjenje.

U svakom slučaju, Kina polako postiže svoj cilj, kako po svijetu, tako i u Crnoj Gori, jer bi danas studenti crnogorskog Univerzitet, kako su nam kazali na jednom predavanju, radije otišli u studijsku posjetu Kini, nego SAD.

Ovako nešto je prije dvije decenije, kada je počela kineska globalna kampanje, bilo nezamislivo. Američki san je izgleda danas kineski.

Foto: AI

Tekst je dio projekta o stranom uticaju na Zapadnom Balkanu, koji sprovode Albany Associates, Media centar Sarajevo i Institut za medije Crne Gore u saradnji sa regionalnim partnerima.