Evropski parlament podržao novu Direktivu u borbi protiv SLAPP tužbi

Sudija Slađana Pantović: Bilo bi dobro da se SLAPP postupcima bavi specijalizovani sud

Dvanaest SLAPP tužbi protiv KRIK-a: Svima im je isti cilj – da nas ućutkaju

Dražen Đurašković: SLAPP tužbe u Crnoj Gori ne tretiraju se kao izvor pritiska na novinare