Mladi treba da kreiraju sadržaje za mlade

Mladi da budu kreatori sopstvenog medijskog sadržaja

Mladi na Balkanu TV gledaju “jednom u četiri godine”