I komentar treba da je u službi traganja za istinom