Kako se boriti protiv dezinformacija?

Poremećaj informisanja

Kovid, laži i novinske patke

ISTRAŽIVANJE: POLITIČKO-EKONOMSKE OSNOVE MEDIJA KOJE ŠIRE MRŽNJU, PROPAGANDU I DEZINFORMACIJE