Demokratski mediji nijesu samo kanali za komunikaciju i predstavljanje društvene stvarnosti, već su i preduslov demokratije.

U represivnim režimima širom svijeta nezavisno novinarstvo djeluje pod pritiscima, a u nekim režimima bukvalno je nestalo. Medijska kriza je, međutim, globalna, pri čemu su mediji uglavnom zarobljeni korporativnim i političkim interesima. Globalni trendovi polarizacije i radikalizacije zbog ratova u Ukrajini i u regionu Levanta samo pogoršavaju probleme, kao što to čine i tehnološke promjene i dominacija velikih tehnoloških platformi, koji prijete da dodatno umanje proizvodnju nezavisnog i kvalitetnog sadržaja u opštem interesu. Stoga je medijski aktivizam postao važniji nego ikad.

​Publikacija „Mobilizacija za zaštitu javnog interesa u medijima” polazi od ideje da će rad medija i medijske reforme određivati tok istorije, te da će nam mapiranje dobrih praksi pomoći da osmislimo medijski aktivizam koji može omogućiti da vrijednost javnog interesa prevlada u novinarstvu, medijima i komunikaciji.

Medijski aktivizam može biti usmjeren na promjene u medijskim institucijama, medijskim politikama, medijskim sadržajima i praksama, ali i na stvaranje alternativnih medija, odnosno prostora koji pruža sadržaje od javnog interesa i promoviše demokratske vrijednosti. Imajući to na umu, cilj pregleda dobrih primjera medijskog aktivizma koji nudimo u ovom izvještaju jeste da inspiriše još usmjerenije i svestranije aktivnosti za odbranu javnog interesa u medijima i komunikacijama. Konkretnije, ima cilj da potakne razvoj dobrih praksi medijske i informacijske pismenosti od strane koalicija organizacija civilnog društva (OCD), u okviru projekta „Naši mediji“ i šire.

Medijski aktivizam i medijska i informacijska pismenost su suštinski povezani, jer se samo medijski opismenjeni građani mogu mobilisati kako bi podstakli značajne medijske i komunikacijske reforme. Pregled obuhvata primjere medijskog aktivizma iz regiona Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) i Turske, kao i iz zemalja EU i ostatka svijeta. Mapiranje dobrih praksi provedeno je u periodu jun – oktobar 2023. godine, prvenstveno na osnovu sekundarnog istraživanja, a po potrebi i primarnog istraživanja, odnosno analize sadržaja onlajn izvora i zahtjeva za informacijama upućenim institucijama koje se bave medijima. Istraživanje se oslanja na doprinos istraživača i istraživačica iz sedam zemalja: Ilda Londo (Albanija), Anida Sokol (Bosna i Hercegovina), Florent Spahija (Kosovo), Milica Bogdanović (Crna Gora), Vesna Nikodinoska (Sjeverna Makedonija), Milica Janjatović Jovanović (Srbija) i Sinem Aydinli (Turska).

Ovaj izvještaj počinje raspravom o definicijama i konceptima medijskog aktivizma, nakon čega slijedi kratak pregled istorije medijskog aktivizma. Nakon toga predstavljamo i ukratko analiziramo dobre primjere medijskog aktivizma, dok u završnom dijelu govorimo o mogućnostima i izazovima, te predlažemo tipologiju medijskog aktivizma. Konačno, u ovom izvještaju nastojimo predstaviti dobre primjere medijskog aktivizma, uključujući one koji su bili uspješni u donošenju promjena u medijskoj politici i praksi, ali i one uspješne u preoblikovanju javnih politika I podizanju svijesti javnosti, pridobijanju šire podrške, uključivanju novih tema ili vrsta aktivnosti ili uspješne samo utoliko što postoje kao izazov postojećim politikama i praksama. Ne tvrdimo da smo odabrali najbolje i najefikasnije primjere medijskog aktivizma, ali smo težili raznolikosti u pogledu tematskog fokusa, vrsta aktivnosti, grupa kojima učesnici/učesnice pripadaju, geografske lokacije i političkog konteksta.

Ova publikacija je nastala kao rezultat istraživačkih aktivnosti na projektu ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam”. Drugo istraživanje sprovedeno je u tematskom okviru “Mapiranje dobrih praksi medijskog aktivizma u različitim regijama svijeta, uključujući zemlje korisnice projekta – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku”.

Publikacija je dostupna na linku.

Projekat ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam” zajedno realizuje devet organizacija koje se bave razvojem medija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj, uz finansijsku podršku Evropske unije. Koordinator trogodišnjeg projekta je Fondacija Mediacentar iz Sarajeva. Partneri na projektu su: Albanski medijski institut iz Tirane, Bianet iz Istanbula, Institut za medije Crne Gore iz Podgorice, Makedonski institut za medije iz Skoplja, Mirovni institut iz Ljubljane, Mreža Jugoistočne Evrope za profesionalizaciju medija (SEENPM), Novosadska novinarska škola iz Novog Sada i Savjet za štampu Kosova iz Prištine.