Institut za medije Crne Gore, u saradnji sa partnerima Mrežom za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM) i njenim članicama Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Vijeće za štampu Kosova, Makedonski institut za medije, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet pokreće trogodišnji projekat ,,Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam”.

Projekat finansira Evropska unija.

Primarni fokus ovog projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, medijskih profesionalaca, mladih aktivista i građana kako bi unaprijedili svoje razumijevanje trendova i izazova vezanih za slobodu medija i medijski integritet, kao i razvoj i održivost medija na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Projekat otvara istraživačke aktivnosti koje će nastojati da identifikuju glavne trendove, rizike i mogućnosti za održivost medija u regionu, te mapiraju dobre prakse u medijskom aktivizmu kao podršku slobodi medija i medijskoj i informacionoj pismenosti (MIL). Rezultati istraživanja će se koristiti za jačanje kapaciteta medijskih OCD i drugih zainteresovanih strana za suočavanje sa izazovima u medijskom sektoru.

O profesionalnim kapacitetima novinara, medija i medijskih institucija će se govoriti kroz ciljano zagovaranje i angažman u nacionalnim koalicijama za medijsku i informacijsku pismenost. Kroz medijski aktivizam, lokalni i nacionalni mediji i drugi akteri će biti ohrabreni da se bave rodnim nejednakostima u medijima. Mladi lideri će biti osnaženi da propituju štetne politike i prakse, da se bore protiv diskriminacije i rodnih stereotipa i da promovišu rodnu ravnopravnost kroz svoj budući rad. Kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u urbanim i ruralnim sredinama, projekat će doprijeti do lokalnih zajednica u cilju unapređenja MIL vještina građana, promocije slobode i integriteta medija i suprotstavljanja polarizaciji koja proizlazi iz propagande, govora mržnje i dezinformacija.

Projekat u brojkama

  • 200 predstavnika OCD će biti direktno osnaženo da kreiraju efikasne prakse medijske i informacijske pismenosti (MIP) i najmanje 18 OCD u urbanim i ruralnim područjima u šest zemalja će dobiti podršku da rade na lokalnom nivou, promovišu i zagovaraju za unapređenje MIP.
  • 70 medijskih profesionalaca i predstavnika samoregulatornih tijela će biti informisano o stanju samoregulacije u svojim zemljama i regiji ZB, te raditi na unapređenju  etičkih kodeksa i standarda/praksi samoregulacije.
  • 5.000 mladih ljudi će učestvovati u interaktivnim kvizovima o MIP-u i učiti putem njih; najmanje 500 mladih ljudi će biti osnaženo kroz aktivnosti nacionalnih koalicija za MIP. 
  • 21 mlada osoba (aktivisti, omladinski radnici, edukatori, novinari, mladi političari) će unaprijediti kompetencije za medijsku pismenost i aktivizam, uključujući teme poput slobode i integriteta medija, političke ekonomije medija, medijskog okruženja i digitalne participacije.

Finansira Evropska unija

Regionalni projekat Naši mediji: Inicijativa za unapređenje medijske pismenosti, dijalog i aktivizam sprovode, uz finansijsku podržu Evropske unije, partnerske organizacije SEENPM, Albanski medijski institut, Vijeće za štampu Kosova, Makedonski institut za medije, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut i Bianet. Ovaj članak je nastao uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost SEENPM-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije.