Ova publikacija daje odgovor na praktična pitanja: Kako funkcionišu postojeći samoregulatorni mehanizmi? Sa kakvim izazovima se suočavaju? Kako ih osnovati ili unaprijediti?