Analiza stanja u oblasti moderiranja komentara u etabliranim medijima u Crnoj Gori i BiH, u toku pandemije koronavirusa.