Pregled regulatornog i samoregulatornog okvira predstavlja osnovu za dalju javnu raspravu o dobrim praksama i efikasnim mjerama protiv širenja dezinformacija i govora mržnje.