Pregled regulative za prevenciju širenja govora mržnje i dezinformacija na nivou EU, pozitivnih i negativnih strane novih propisa, te inicijativa za samoregulaciju.