Šta treba znati o tome kako djeca uče? Šta rade novinari/ke? Kakvi su novinari/ke? Kako nastaju vijesti?