Priručnik je baziran na iskustavu Mreže za etičko novinarstvo u radu sa
onlajn medijima širom svijeta i zasnovan je na načelima: tačnosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, čovječnosti i odgovornosti novinara i medija.