Istraživanje o poštovanju Kodeksa novinara/ki Crne Gore u dijelu koji se odnosi na moderaciju komentara čitalaca.