Praćenjem rada 12 medija, nastojali smo da rasvijetlimo etičke dileme s kojima se suočavaju  mediji u izvještavanju o izbornim kampanjama.