Nevladine organizacije Media centar, Institut za medije Crne Gore, Centar za istraživačko novinarstvo i Društvo profesionalnih novinara su dostavili danas predsjedniku Vlade Crne Gore Milojku Spajiću Inicijativa za povlačenje iz procedure predloga Zakona o izmjeni zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore.

Ove organizacije su izrazile zabrinutost zbog hitne promjene Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio Televizija Crne Gore (RTCG), kao i načina na koji je promjena predložena, te posljedica koje ta promjena može izazvati po stabilnost nacionalnog javnog emitera.

Vlada Crne Gore je na prethodnoj sjednici utvrdila predlog Zakona o izmjeni zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore. Vlada je predložila izmjene člana 19 stav 1 Zakona, koji propisuje i garantuje finansijsku samostalnost RTCG, jer se iz budžeta Crne Gore za ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG preusmjeravaju sredstva na godišnjem nivou u visini od 0,3% BDP (bruto domaćeg proizvoda).

Predlogom Zakona kojeg je Vlada usvojila uklanja se precizno utvrđeni procenat od 0,3% BDP-a i utvrđuje da će sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti RTCG biti obezbjeđivana u “zavisnosti od makroekonomskih parametara i limita potrošnje, s tim da iznos od tih sredstava na godišnjem nivou ne može biti manji od iznosa opredijeljenog za prethodnu godinu”.

Nacionalni medijski javni servis ostvaruje važnu ulogu u društvu, u informisanju, otvaranju dijaloga, edukaciji i povezivanju građana. Postojeće rješenje obezbjeđuje stabilan izvor finansiranja RTCG i pretpostavka je za uređivačku nezavisnot te javne medijske organizacije, što je prepoznato i pozdravljeno od strane Evropske unije. Promjena modela finansiranja, po hitnom postupku, bez prethodne analize posljedica takve odluke na rad RTCG i razmatranja drugih oblika finansiranja, negativno će uticati na finansijsku autonomiju i otvara prostor neprimjerenom političkom uticaju na nacionalni javni medijski servis.

Ukidanje fiksnog procenta BDP za finansiranje RTCG, onemogućava dugoročnije i predvidivo planiranje razvoja ovog nacionalnog javnog emitera.

Predviđeno brisanje procentualnog budžetskog izdvajanja za finansiranje RTCG je suprotno EU direktivama koje ukazuju na neophodnost predvidivog i dostatnog finansiranja nacionalnog javnog medijskog servisa, što može provocirati negativnih reakcija iz institucija Evropske unije.

Crna Gora je, u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (SAPC), prihvatila 2020. godine dokument Zajednički principi finansiranja za javne medijske servise na Zapadnom Balkanu, u kojem izričito stoji da “bi izmjene zakonskih odredbi o finansiranju JMS-a (javnih medijskih servisa) trebalo praviti samo nakon sprovođenja odgovarajuće procjene uticaja i analize sačinjene od strane nezavisnog tijela, te nakon sveobuhvatnih javnih konsultacija sa svim relevantnim učesnicima, uključujući javni medijski servis i civilno društvo.”

Nezavisno, stabilno i predvidljivo finansiranje je naglašeno u mnogim evropskim instrumentima. Preporuka Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 1878 (2009) o finansiranju javnih radio-difuznih servisa zahtijeva od država članica da „(…) garantuju javnim emiterima sigurna i odgovarajuća sredstva, neophodna za ispunjavanje njihovih misija“.

U ovom trenutku nije osmišljen drugi model finansiranja koji garantuje finansijsku samostalnost RTCG. Pretplata (posredstvom računa za potrošnju električne energije ili kroz neki drugi model) nije ponovo uvedena kao način finansiranja, a nema ni nekih drugih zaštitnih mehanizama koji isključuju uticaj izvršne vlasti na rad RTCG.

Prijedlog izmjene Zakona o RTCG kojeg je usvojila Vlada je tim više zbunjujući i nepotreban u ovom momentu jer je u finalnoj fazi izrade novi Zakon o RTCG kojeg su pripremale, neopravdano dugo, prethodne dvije vlade, koje su vodili Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović.

Potpisnici inicijative podsjećaju na to da je veliku zabrinutost za posljedice promjene zakona, bez procjene uticaja na budućnost RTCG, izrazila Evropska radiodifuzna unija (EBU), koja poziva Vladu da razmotri odluku i upozorava da bi ukidanje fiksnog izdvajanja iz budžeta “moglo ugroziti postojanje Javnog servisa” i negativno uticati na ocjene Evropske komisije o Crnoj Gori.

U skladu sa namjerom Crne Gore da unaprijedi pregovore za članstvo u EU, a imajuću u vidu značaj Javnog medijskog servisa RTCG, obaveze iz poglavlja 10 i 23-24, iz pregovora o članstvu u EU, standarde Savjeta Evrope i principe Evropske radiodifuzne unije (EBU), potpisnici inicijative su pozvali Vladu da povuče predložene izmjene kako bi se mogao procijeniti uticaj ovakve odluke na stabilnost finansiranja medija od značaja za demokratizaciju društva i obavile konsultacije sa svim relevantnim učesnicima, uključujući RTCG i civilno društvo.

Potpisnici inicijative vjeruju da će predsjednik Vlade obezbijediti poštovanje međunarodnih standarda i najboljih praksi i omogućiti da RTCG dobije odgovarajuća finansijska sredstva za ispunjavanje svojih obaveza u društvu na održiv način.

U ime podnosioca inicijative

Goran Đurović, Media centra