Institut za medije Crne Gore ukazuje da izmjena Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio Televiziji Crne Gore predstavljaju korak unazad u odnosu na postojeće rješenje.

Odlukom da po hitnom postupku, bez prethodnih konsultacija ukine fiksni procenat izdvajanja za Javni servis, Vlada otvara prostor za neprimjereni politički uticaj na ovu medijsku kuću od važnosti za demokratizaciju društva.

Promjenama koje predlaže Vlada, Javnom servisu je u budućnosti zagarantovan iznos na nivou ovogodišnjeg, bez obaveze inflatornog prilagođavanja, čime se odstupa od postojećih zakonskih rješenja koja su garantovala zaštitne mjere u pogledu autonomije i stabilnosti finansija Javnog servisa.

Imajuću u vidu značaj Javnog servisa, obaveze iz poglavlja 10 i 23-24, iz pregovora o članstvu u EU, standarde Savjeta Evrope i principe Evropske radiodifuzne unije (EBU), Institut za medije poziva Vladu da povuče predložene izmjene, kako bi se uradila procjena uticaja ovakve odluke na stabilnost finansiranja medija od značaja za demokratizaciju društva i obavile konsultacije sa svim relevantnim učesnicima, uključujući Javni servis i civilno društvo.

Institut za medije Crne Gore takođe podsjeća da je Crna Gora prihvatila dokument Zajednički principi finansiranja za javne medijske servise na zapadnom Balkanu u kojem izričito stoji da bi “izmjene zakonskih odredbi o finansiranju JMS-a (javnih medijskih servisa) trebalo praviti samo nakon sprovođenja odgovarajuće procjene uticaja i analize sačinjene od strane nezavisnog tijela te nakon sveobuhvatnih javnih konsultacija sa svim relevantnim učesnicima, uključujući javni medijski servis i civilno društvo.”

U slučaju da Vlada postupi drugačlje, pozivamo poslanike Skupštine Crne Gore da odbace Vladin predlog izmjena Zakona o javnom emiteru.

Institut za medije će o namjeri Vlade da ukine zaštitne mehanizme finasiranja Javnog servisa upoznati relevantne domaće i međunarodne adrese.