Ombudsmanka RTCG-a, Danijela Popović prihvatila je prigovor Instituta za medije Crne Gore (IMCG) na prilog novinara Seada Sadikovića o osvetničkoj pornografiji, emitovanog 08.02.2023. u emisiji „Gledajmo se“ na prvom programu RTCG-a.

IMCG podnio je prigovor ombusmanki jer smatra da je autor emisije i spornog priloga u prilogu o ženama i djevojakama koje su preživjele osvetničku pornografiju i onlajn nasilja, fotomontažom sa fotografijom aktuelnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i svojom fotografijom, činjenice stavio u pogrešan kontekst i skrenuo pažnju sa važne teme, na ismijavanje predsjednika.

Popović navodi da je ovim prilogom prekršen Etički kodeks novinara i novinarki Crne Gore i to Nečelo 2 i 2.1.

„Za novinare su činjenice neprikosnovene, a njegova obazeva je da ih stavlja u pravilan kontekst i onemogući njihovu zloupotrebu, bilo da se radi o tekstu, slici i tonu. Komentar ne smije da bude prezentovan tako da stvara utisak da se radi o utvrđenoj činjenici“, navodi ombudsmanka.

Popović smatra da je uzimajući u obzir navedeno „urednik emisije „Gledajmo se“, Sead Sadiković ugrozio integritet osobe, u konkretnom slučaju aktuelnog predsjednika Crne Gore“.

Sadiković u svom odgovoru ističe da „grubo napravljena montaža ni u kojem slučaju ne može iskriviti stvarnost i da niko ne može pomisliti da se radi o stvarnosti“.

„Montaža pokazuje mehaniziam za lako krivljenje stvarnosti, što je i tema priče u kojoj je ta lagana intervencija na mom liku (ne samo na liku predsjednika Države) imala za cilj da skrene pažnju gledalaca i ni u kom slučaju da izvrgne ruglu Predsjednika“, naveo je.

Sadiković je kazao i da su „za slične uradke uvijek pogodnije javne ličnosti, a manje poznate treba štititi, što ni u kom slučaju ne dovodi predsjednika države u vezu sa nasilničkom pornografijom“.

Zapisnik i mišljenje ombudsmanke na prigovor IMCG-a dostupan je na sajtu RTCG-a.