Institut za medije Crne Gore (IMCG) uputio je prigovor Ombudsmanki RTCG Danijeli Popović na prilog novinara Seada Sadikovića o osvetničkoj pornografiji, emitovanog 08.02.2023. godine, u emisiji „Gledajmo se“ na prvom programu RTCG-a, sa zahtjvom da se razmotre primjedbe kojima se ukazuje na kršenje profesionalnih standarda.

Autor emisije i spornog priloga je u prilogu o ženama i djevojakama koje su preživjele osvetničku pornografiju i onlajn nasilja, fotomontažom sa fotografijom aktuelnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i svojom fotografijom, činjenice stavio u pogrešan kontekst i skrenuo pažnju sa važne teme, na ismijavanje predsjednika.

Sadiković nije ponudio niti jednu činjenicu da predsjednik Crne Gore može biti stavljeni u kontekst osvetničke pornografije i onlajn nasilja. Autor nije jasno i nedvosmisleno objasnio javnosti na koji to problem fotomontažom želi da ukaže. Naprotiv takva intervencija unijela je konfuziju, u osjetljivu temu uvela neprimjerenu dosjetku, odvukla pažnju od suštine problema, a žene, sagovornice priloga i one koje su preživjele ovu vrstu nasilja, autor je time stavio u drugi plan i uskratio im puno poštovanje.

Dobra namjera autora priloga, da otvori temu o žrtvama osvetničke pornografije i onlajn nasilja, posebno u malim, tradicionanim sredinama, na taj način je obesmišljena.

Smatramo da se Sadiković ogriješio o nekoliko članova Kodeksa novinara/ki Crne Gore, da je činjenice zloupotrijebio i stavio ih u pogrešan kontekst, da nije jasno odvojio lični komentar i objasnio ga javnosti.

Društvena kritika jeste poželjna, a satira i humor kao njen provokativniji, grublji izraz, po čemu Sadikovićev novinarski rad jeste autentičan, su dodatno zaštićeni konvencijama o slobodi govora. Upotreba humora i satire u konkretnom prilogu, po našem sudu i iz navedenih razloga, nije u skladu sa profesionalnim standardima. To posebno, ako imamo u vidu osjetljivost teme i ranjivost žena i djevojaka koje su se suočile sa ovim problemom.

Naše reagovanje ne sugerišu zabranu upotrebe lika i djela predsjednika ili bilo koje javne ličnosti, u poželjnoj društvenoj kritici i satiri. Podsjećamo na to da su javne ličnosti u obavezi da trpe veći stepen kritike, čak i kada je ona ostrašćena, gruba, ali i na to je obaveza novinara da i u tim slučajevima poštuje ljudsko dostajnstvo i ne zloupotrebljava činjenice stavljajući ih u pogrešan kontekst.