Učenici/ce osnovnih škola u Crnoj Gori će od naredne školske 2023/2024. godine izučavati medijsku pismenost kao izborni predmet, što je značajan iskorak naprijed u pravcu većeg obuhvata mladih u školama, njihovog osposobljavanja za bolje razumijevanje uloge medija u svakodnevom životu I povećanje njihove sposobnosti da posredstvom medija bolje komuniciraju.

Nacionali savjet za obrazovanje je odobrio predmetni program za predmet “Medijska pismenost” za osnovne škole I učenici/ce će moći da ga biraju u VII, VIII ili IX razredu, a predmet će moći da predaju svi  nastavnici/ce koji prođu adekvatnu obuku. Predmetni program je dostupan na linku: https://www.mminstitute.org/wp-content/uploads/2022/10/MEDIJSKA-PISMENOST-Izborni-predmet-za-3.ciklus-osnovne-skole.pdf

Program su pripremili relevantni praktičari u nastavi medijske pismenosti, na inicijativu I uz koordinaciju Instituta za medije Crne Gore, koji je formirao radnu grupu za izradu programa I pratećeg udžbenika I dostavio Nacionalnom savjetu program na razmatranje I usvajanje. Stručna recenzija je povjerena širem timu stručnjaka, pedagoga, psihologa, metodologa.

Institut za medije pozdravlja odluku Nacionalnog savjeta I preporuku Zavoda za školstvo da se medijska pismenost ponudi kao izborni predmet u osnovim školama, što je značajan iskorak u odnosu na trenutnu situaciju gdje je medijsko obrazovanje privilegovano znanje gimnazijalaca, koji taj predmet izučavaju od 2009. godine.

„Obrazovne strategije u Crnoj Gori koje se oslanjaju na evropske i globalne politike medijskog opismenjavanja doprinose razvijanju ključnih kompetencija za 21. vijek. Izučavanje sadržaja predviđenih ovim predmetnim programom nedvosmisleno doprinosti razvijanju  kritičkog mišljenja, kreativnosti, uspješnom rješavanju problema, informacionoj pismenosti, komunikacionoj pismenosti, odgovornom odnosu prema zdravlju i životnoj sredini, a posebno razvijanju socio-emocionalnih vještina kakve su timski rad, tolerancija, kreativnost, strpljenje i druge“, naveli su autorka i autor programa Svetlana Jovetić Koprivica i Miroslav Minić.

Odluka o uvođenju medijske pismenosti u osnovne škole je rezultat višegodišnjeg rada I zalaganja grupe entuzijasta iz obrazovnih institucija i civilnog sektora.

U mjesecima koji slijede predstoji promocija programa u osnovnim školama, paraleno sa tim obuke nastavnika/ca, a u završnoj fazi je izrada udžbenika za nastavnike/ce.

Od velikog je značaja što raste interesovanje nastavnika/ca za predmet medijska pismenost, što pokazuje sve veći broj nastavnika/ca koju su prošli akreditovane obuke i do sada najveći broj akreditovanih programa za stručno usavršavanje iz ove oblasti odobrenih od strane Zavoda za školstvo.

Da bi ovakve obuke nastavnika/ca bile dugoročno održive, bitno je da se napravi dugoročna saradnja između Zavoda za škoolstvo, škola, Univerziteta i medija, kao i da se u kurikulum svih budućih nastavnika uključi obuka iz medijske pismenosti i medijske pedagogije -efektnog korišćenja medija u nastavi.

Izazovi digitalnog i umreženog društva, pored značajnih mogućnosti, donose i posebne probleme za društva u vidu kampanja laži, dezinformacija, govora mržnje i drugih toksičnih i štetnih sadržaja kojim obiliju medijske platforme, a što vrlo često ugrožava demokratska društva. U odgovoru na te izazove je od ogromnog značaja medijsko obrazovanje.