Institut za medije crne Gore (IMCG)

objavljuje 

ODGOVORE

za pojašnjenje uslova konkursa namijenjenog organizacijama civilnog društva  (OCD) u Crnoj Gori

U okviru projekta ,,Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzijaInstitut za medije Crne Gore je organizovao informativnu sesiju, tokom koje su prisutnima bila pružena dodatna pojašnjenja kriterijuma objavljenih u okviru konkursa za podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.  Dodatno, zainteresovanim podnosiocima je ostavljena mogućnost da pitanja pošalju putem mejla.

Odgovore na pitanja pristigla do 01. jula 2022. možete pogledati OVDJE.

Odgovore na pitanja pristigla do 08. jula 2022. možete pogledati OVDJE.

Podsjećamo, konkurs je otvoren DO 15.07.2022.

Više detalja o samom pozivu možete pronaći na sledećem linku: https://www.mminstitute.org/konkurs-za-podrsku-projektima-ocd-u-crnoj-gori/

Ova aktivnost je dio projekta Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija je zajednička inicijativa Instituta za medije Crne Gore (IMCG), Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Ul-info, usmjerena ka jačanju i zagovaranju slobode izražavanja, suzbijanju govora mržnje i smanjenju etničkih tenzija u Crnoj Gori.  Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2020, EIDHR, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore.