Institut za medije Crne Gore (IMCG) organizuje panel diskusiju o medijskom vlasništvu u Crnoj Gori. Problem centralizacije i koncentracije vlasništva medija je globalni problem koji predstavlja izazov i za razvijene zemlje. Promjena vlasničke strukture pojedinih medija nakon izbora 2020. rezultirala je automatskom suštinskom promjenom u uređivačkoj politici. Danas se mogu prepoznati obrisi dva medijska klastera tj. dvije dominantne uređivačke politike. Ukrupnjavanje medijskog kapitala može da vodi do smanjenja pluralizma u medijima i slobode medija i zato je tema od naročitog javnog interesa.

Gdje: Hotel „Hilton“, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 2

Kada: utorak, 17. maj 2022. godine, sa početkom u 11h

Pitanja o kojima ćemo razgovarati:

  • Koliko je vlasništvo nad medijima transparentno u Crnoj Gori?
  • Koje promjene vlasništva su se desile u prethodnom periodu i kako one utiču na pravo građana da budu objektivno informisani?
  • Da li se primjenjuju antimonopolske mjere i pravila o medijskoj koncentraciji?
  • Kako da se lokalni mediji, slabije finansijske moći, izbore u tržišnoj utakmici?
  • Kako da se medijska zajednica snažnije odupire diktatu vlasnika?
  • Kako danas izgleda medijsko tržište u Crnoj Gori i da li su intervencije Vlade, putem fonodova za pluralizam, dovoljne?

Učesnici diskusije su:

  • Dušica Tomović, urednica u BIRN-u (preko Zoom-a),
  • Sunčica Bakić, pomoćnica direktora Agencije za elektronske medije,
  • Nikola Marković, Direktor RTV Nikšić,
  • Dr Saša Mirković, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Diskusiju će moderirati Vesna Rajković Nenadić, novinarka, Institut za medije Crne Gore.

Molimo Vas za potvrdu učešća najkasnije do petka 13. maja. Za dodatne informacije možete nam se obratiti putem emaila: imcg@mminstitute.org .

Planirano trajanje diskusije je dva časa, nakon čega je predviđen ručak za učesnike.

Ova aktivnost dio je projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije Crne Gore (IMCG). Opšti cilj ovog projekta je osnaženo civilno društvo i mediji koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i doprinose jačanju participativne demokratije u Crnoj Gori, dok je specifični cilj poboljšanje kapaciteta NVO i medija da budu proaktivni, odgovorni i efikasni akteri i da doprinesu podsticajnom okruženju za njihovo djelovanje. Ovaj projekat finansira Evropska unija.