Trening za novinare na temu “Gdje se završava sloboda izražavanja a počinje govor mržnje” za novinare/ke održan je u Podgorici.

O smjernice za slobodu izražavanja u skladu sa EU standardima i najnovijim praksama Evropskog suda u predmetima slobode govora govorila je Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

U drugom dijelu treninga o tome gdje se završava sloboda izražavanja a počinje govor mržnje u crnogorskim medijima, govorila je Dušica Tomović, urednica u BIRN-u.

Na seminaru je učestvovalo 10-ak novinara/ki u Crnoj Gori koji su se kroz interaktivan pristup upoznali sa novim presudama Evropskog suda za ljudska prava, ali i standardima kojih se moraju pridržavatiu svom radu.

Radionica je dio projekta “Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“, koji Institut za medije Crne Gore organizuje u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i UL info uz podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i kofinansiranje od strane Ministarstva javne uprave digitalnog društva i medija.