Crna Gora se posljednjih godina suočava sa vidljivim trendom sve veće prisutnosti govora mržnje i uvredljivog govora u javnom prostoru. Pandemiju COVID 19 i društvenu krizu prate kampanje dezinformacija. Na sve to izostaje proaktivni i sistemski odgovor države i društva, što sa posljedicu ima uznemirenost građana/ki, obeshrabruje društveni dijalog, produkuje još veće podjele u društvu, vjersku, etničku distancu i netoleranciju.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je u saradnji sa partnerima, Institutom za medije Crne Gore i UL info, u cilju podizanja svijesti o štetnosti širenja uvredljivog i govora mržnje i dezinformacija, te proaktivnijeg pristupa u prevenciji u suzbijanju ovakvih oblika nedozvoljene i nezakonite komunikacije razvio projekat „Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“.

Vjerujemo da ćemo kroz seriju aktivnosti motivisati različite društvene aktere, institucije, medije, nevladine organizacije i građane/ke, na kreiranje zdravijeg javnog prostora u kojem se razlike mogu slobodno izražavati, ali uz puno poštovanje drugih, te da će za posljedicu uticati na smanjenje tenzija u društvu.

Kroz projekat ćemo brojnim aktivnostima afirmisati značaj slobode govora, jačati kapacitete relevantnih instutucija, medija,organizacija civilnog i građana/ki na prevenciji i suzbijanju štetnih vidova komunikacije i promovisati prava građana i građanki na njihovu zaštitu od takvih oblika komunikacije.

Projekat se sprovodi uz podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Ukupna vrijednost ovog projekta je 172.526,80 eura i sprovodiće se 18 mjeseci, počev od 1. januara 2022. godine.