Institut za medije Crne Gore (IMCG) ukazuje da su pojedine odrednice Nacrta Temeljnog ugovora između Vlade i Srpske pravoslavne crkve (SPC), objavljenog u medijima, a koje se odnose na prava crkve na informisanje sporne, jer nameću dodatne obaveze medijima i iznad su postojeće medijske regulative i Kodeksa novinara/ki Crne Gore.

Nacrtom ugovora u članu 14. je predviđeno da „crkva ima pristup sredstvima javnog informisanja koja su dužna da vjerodostojno, objektivno i bez diskriminacije obavještavaju javnost o stavovima i djelatnostima Crkve“.

Po mišljenju Instituta za medije, ova odrednica je štetna i nepotrebna, jer Vlada ne bi smjela bilo kojem subjektu da obećava i garantuje pristup medijima, niti da ga ograničava, te takav pristup doživljavamo kao pokušaj intervencije u medijske slobode.

Javni mediji počivaju na načelima autonomnosti, slobode i otvorenosti za različita mišljenja i za svoj rad su samo odgovorni pred javnošću, a ne pred bilo kojim drugim autoritetom.

Institut za medije ne spori pravo vjerskim zajednicama na pristup medijima i smatra da građani treba da budu informisani i o društvenom fenomenu kao što je religija, ali ukazuje da poštujući sekularno određenje države i slobodu medija, nije na Vladi i vjerskim zajednicama da dogovaraju način na koji će mediji izvještavati o vjerskim zajednicama i njihovim stavovima.

Država Zakonom o medijima garantuje prava na slobodno osnivanje medija i slobodan rad medija i ne vidimo zašto bi se bilo kom društvenom subjektu garantovala dodatna prava.

Mediji su obavezni da poštuju Ustav, zakone, Kodeks novinara/ki Crne Gore i međunarodne standarde koji ih obavezuju da profesionalno i etično izvještavaju o temama od javnog značaja, da promovišu načelo jednakosti svih, ali i da problematizuju i kritikuju stavove i pojave koje ugrožavaju prava i slobode drugih ili su u suprotnosti sa sekularnim određenjem države.

Religijske zajednice imaju prostor i druge resurse da slobodno informišu građane o svojim aktivnostima kroz medije čiji su osnivači i postojeći zakonski okvir im daje slobodu na ravnopravan pristup javnim medijima.

Institut za medije će, zajedno sa drugim medijskim organizacijama tražiti od Vlade izmjene spornog člana iz nacrta Temeljnog ugvora u cilju zaštite medijskih sloboda i predloziti rješenje usklađeno sa pozitivnim propisima Crne Gore i međunarodnim standardima u oblasti medija.