Predstavnici  organizacija koji su korisnici malih grantova u okviru projekta ,,SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija” okupili su se u Srbiji kako bi razmijenili iskustva i podijelili informacije o projektima koje sprovode širom Zapadnog Balkana.

Na regionalnom događaju, koji je održan u Novom Sadu od 30. novembra – 3. decembra predstavnici 21 organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije predstavili su svoj rad i projektne aktivnosti realizovane u okviru malih grantova projekta ,,SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”.

Sastanak je bio prilika za lokalne organizacije iz malih gradova i ruralnih područja da se umreže za potencijalnu prekograničnu saradnju i nauče o projektima orijentisanim na medijsku i informatičku pismenost širom regiona.

Jedna od nagrađenih organizacija je Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke (IMIBoke). Osnovni cilj njihovog projekta „Za ravnopravnost osoba sa invaliditetom u medijima“ je da omogući gradjanina da nauče da prepoznaju i postanu otporni na dezinformacije i govor mržnje prema osobama sa invaliditetom i da osobama sa invaliditetom omogući da informacije koje se njih tiču na pravi način budu dostupne u medijima.

Irena Rašović, saradnica za medije ove organizacije, objašnjava da je IMIBoke sproveo istraživanje 50 lokalnih medija da bi se utvrdio kvantitet i kvalitet medijskog izvještavanja o osobama sa invaliditetom.

„Većina informacija koje ovi mediji objavljuju su saopštenja za javnost koja dolaze iz organizacija OSI, izjave i ponovno objavljivanje priloga iz drugih medija. Rjeđe imaju samoinicijatiivu da urade nešto po tom pitanju”, kazala je Rašovićeva i dodala da je jedno od najvažnijih dostignuća ovog projekta kreiranje sajta IMIBoke koji je dizajniran i razvijen tako da ga osobe sa invaliditetom mogu lako koristiti.

Drugi nagrađeni projekat je „Odgovorno izvještavanje o rodnoj ravnopravnosti“ koji sprovodi Udruženje građana FemPlatz iz Pančeva. Svrha projekta je da se izgrade kapaciteti lokalnih aktera (OCD, obrazovne institucije, mediji) da razumiju i reaguju na rodno zasnovane stereotipe, seksizam i rodnu diskriminaciju u medijskom izvještavanju, kao i da formiraju lokalna partnerstva za zagovaranje za rodnu ravnopravnost i medijsku pismenost na lokalnom nivou.

Kina Trnjaković, saradnica na projektu iz FemPlatza, objašnjava da je analiza medijskog izvještavanja rađena u četiri grada/opštine – Pančevu, Kovačici, Beloj Crkvi i Vršcu.

„Nakon toga smo napisali preporuke kako ovi mediji mogu poboljšati svoje izvještavanje. Posebno smo se bavili analizom izveštaja o nasilju nad ženama i femicidu, rodnoj ravnopravnosti, rodno osetljivom jeziku i učestalosti predstavljanja ženskih organizacija u lokalnim medijima”, rekla je ona.

Brankica Petković, regionalna koordinatorka za male grantove projekta ,,SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija” kazala je da je poziv bio za OCD u malim gradovima/ruralnim sredinama i one organizacije čiji je rad orijentisan na male zajednice. Trenutno vidljivi rezultati i ostvarenja projekata su veoma pozitivni, kazala je Petkovićeva i dodala da je važno da se u ove projekte uključe građani različitog porekla.

„U koordinaciji i realizaciji projekata u malim sredinama uključeni su građani – od studenata do univerzitetskih profesora. To je signal da ove male grantove treba raditi i ubuduće”, rekla je ona.

U okviru projekta ukupno ,,SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”je dostavljen 141 projekat, od čega je 75 prošlo prvu selekciju. Ukupno su podržana 22 projekta. Konačnu listu sub-grantova sa kratkim informacijama o njihovim odobrenim projektima možete pronaći ovdje.