Učenici srednjih škola iz Crne Gore koji su učestvovali na radionicama medijske pismenosti, koje je tokom 2021. godine, organizovao Institut za medije pripremili su svoj osvrt na temu ,,Važno je provjeravati informacije”.

Autorski tim Gimnazije „ Petar Prvi Petrović Njegoš“, Danilovgrad:  Andrea Kalezić, Anja Janković, Jovan Lalević, Luka Šutović, Vladimir Pejović

Kao što svi znamo, tačnost informacije je veoma bitna stavka u svijetu medija, iako su danas tačne informacije sve ređe i ređe. Kao izvor informacije za ovaj zadatak smo uzeli tabloid Kurir koji je poznat po tome što je, ponekad, sadržaj na tabloidu je dosta nepuzdan i subjektivan. Uprkos tome, Kurir je jedan od najpoznatijih i najposjećenijih tabloida u regionu.

https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3806711/na-njih-kovid-jednostavno-nece-ko-su-ti-ljudi

Vijest koju smo izabrali se tiče najpopularnije teme današnjice- korona virusa. Tema vijesti je da su pojedini ljudi bili izloženi a nisu podlegli infekciji zbog uvećanog broja i rada T-ćelija koje se bore protiv virusa. Kao izvor informacija, tabloid je koristio britanski sajt The Guardian(theguardian.com ). Poslije detaljnog čitanja vijesti nismo naišli na alarmantan, manipulativan ili bilo kakav drugi zabrinjavajući sadržaj. Na sajtu postoje slike članka kao dokaz da članak u stvari postoji i da je pokrio temu o kojoj Kurir piše. Oba članka su identična i pokrivaju manje-više sve, s tim što je Kurir u sklopu članka dao izjavu britanskog imunologa na datu temu. Oni su dali istu tezu- T-ćelije mogu biti odgovor za novu generaciju vakcina, koje bi po svemu trebalo biti učinkovitije. Naravno, iako nismo naišli na neke nepravilnosti, detaljno smo provjerili vijest iz više izvora, jedan od njih i sam članak koji je Kurir dao u svom članku. Drugi članci su na sajtovima  WHO (World Health Organization ), healthline.com i mazoclinic.org.Na svima je isti sadržaj, da T-ćelije pomažu u borbi protiv virusa. Nakon cijelog istraživanja, izveli smo zaključak da je data vijest tačna i kredibilna za čitaoca.

Metode dokaza:

Provjera tačnosti informacije na više izvora;

Provjera istinitosti sadržaja;

Provjera doktora koji je dao mišljenje na datu temu;

Provjera slika na google reverse image search;

I naravno najbitnija matoda dokaza tačnosti informacije je razvijeno kritičko mišljenje koje kod mnogih  ljudi manjka a neki ga uopšte ni nemaju.