Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović razgovarao je sa predstavnicima medija, novinarskih udruženja i nevladinih organizacija o statusu novinara i zaposlenih u medijima, u kontekstu planiranih izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru. Ministar je predočio da je isključivi cilj  doprinos dodatnoj zaštiti novinara, saopšteno je u MUP-u.

Sastanku je prisustvovala i predstavnica Instituta za medije Vesna Rajković Nenadić koja je ukazala da kazne za napade na novinare moraju biti strožije. Ona je rekla da novinari ne mogu biti tretirani kao služebena lica već da se dodatna zaštita može obezbijediti kroz izmjene Krivičnog zakona i uvodjenje novih krivičnih djela i strožije kazne u okviru Zakona o javnom redu i miru kada se napad tretira kao prekršaj. Poseban izazov u tom smislu, kako je navela, je pitanje ko je sve novinar, odnosno definicija novinara u smislu tih zakona.

Kako je saopšteno iz MUP-a, na neformalnom radnom doručku na Vili Gorica dogovoreno je da se Izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji uređuje i prekršaje, predvidi i definicija samog novinara, u smislu ometanja i omalovažavanja novinara u vezi sa vršenjem novinarskog poziva. 

Posredstvom svojih članova u radnoj grupi koju formira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao nadležno za izmjene i dopune Krivčnog zakonika,  MUP će podržati dva nova člana, odnosno krivična djela, kako bi se obezbijedila zaštita novinara na način da se inkriminise sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka. 

Predstavnici medija su iznijeli svoje viđenje MUP – ove inicijative, napominjući da su obaveze novinara koji štite javni interes, drugačije u odnosu na službena lica koja štite državni. Smatraju da je bitno definisati ko su ljudi koji mogu biti meta napada, jer to nisu samo novinari, već i fotoreporteri, snimatelji, vozači, itd.  

Učesnici sastanka saglasni su i da se u rizičnim situacijama moraju zaštititi novinari koji žele da budu zaštićeni, a zaključeno je i da je nužno što prije otpočeti dijalog između novinara i policije, kako bi se gradilo povjerenje, na obostrano zadovoljstvo, saopšteno je iz MUP-a.