Medijska pismenost treba da se izučava od što ranijeg uzrasta a Fondacija “Guardian” radi sa djecom od sedam godina, rečeno je vebinaru na kojem su govorile izvršna direktorica fondacije Kelly Walls i voditeljka višeg i srednjeg obrazovanja pri Fondaciji Margaret Holborn.

Vebinar je održan u  sklopu serije online razgovora sa regionalnim i međunarodnim stručnjacima o najaktuelnijim  izazovima iz oblasti medija i društvenih mreža.

One su učesnicima predstavile rad Fondacije i približile način na koji obrađuju temu medijske pismenosti kroz različite programe, treninge i aktivnosti. 

Naglašavajući bitnost medijske pismenosti, ocijenile su da je važan dobar pristup medijima.

“Ova je kriza veća nego ikada a prava građana su pod prijetnjom, imamo zamagljene predstave o sadašnjosti“, kazala je Kelly Walls i dodala da je njihova misija da podrže nezavisne medije.

Walls je predstavila dosadašnji rad Fondacije navodeći da je u toku školske 2018-2019 godine obuku prošlo nešto više od osam hiljada učesnika, a od početka rada fondacije preko 145 hiljada polaznika različitih programa i aktivnosti. 

Fondacija za cilj ima da podrži nezavisne medije koji su ugroženi, da promoviše različitosti u novinarstvu, ojača i osposobi djecu i mlade da prepoznaju kvalitetan medijski sadržaj.

Margaret Holborn je kazala da Vlada Velike Britanije radi na medijskoj strategiji koja se očekuje da bude završena do kraja godine i objasnila na koji način đaci u Velikoj Brtaniji uče medijsku pismenost: „ Medijska pismenost nije zaseban predmet u školama već se podučava u sklopu drugih predmeta. To su razni predmeti i medijska pismenost se samo spominje kroz njih. News Wise (radionica) ima seriju od 15 lekcija koje su dizajnirane da se direktno povežu sa nastavnim programom”, rekla je ona.

Predstavnice iz ove fondacije su govorile o mogućim idejama za rad na obukama i programima medijske pismenosti i istakle da interaktivnost ključna u radu.

„Između ostalog, to je ono što neformalno obrazovanje pruža u odnosu na formalno, uključenost svih i dodjeljivanje uloga gdje će oni samostalno i operativno rješavati zadatke”, kazala je ona.

Neke od ideja su simulacija redakcije, pres konferencije, pisanje informativnih vijesti ali ikomentara, davanje rokova kako bi stekli osjećaj odgovornosti.

Na zapažanje učesnika vebinara, panelistkinje su se saglasile da nije lako doprijeti do svih i da postoje određene vrste problema kada je u pitanju rad sa roditeljima, ali kao moguće rješenje vide davanje što više primjera kako bi ljudi naučili da sami sebi postavljaju pitanja. Smatraju da škole imaju funkciju okupljanja svih zaintersovanih strana- djece, nastavnika i roditelja i ističu da medijska pismenost treba da se uči od što ranijih dana, što su oni i primijenili u svojim programima i radionicama, pomjerivši uzrast djece sa kojima rade na sedam godina.

Korisni link: https://youtu.be/tlsRMl4x_TY