Evropska komisija ove godine će predstaviti akcioni plan za podršku evropskom medijskom sektoru koji je suočen sa ekonomskom krizom, najavila je potpredsjednica Komisije za vrijednosti i transparentnost Vera Jurova.

“Jačanje medijske slobode i pluralizma ključni je cilj Evropskog akcionog plana za demokratiju, uz slobodne i poštene izbore i borbu protiv dezinformacija”, rekla je Jurova na samitu Media4Europe sa koga je pokrenuto drugo izdanje Stars4Media programa koji kofinansira EU.

Jurova je rekla da Komisija namjerava da predstavi dvije inicijative kao dio akcionog plana od kojih je jedna preporuka za zaštitu novinara od napada.

Inicijativa je proizašla iz rastućih bojazni za sektor koji se suočava sa sve većim rizicima, poput “prijetnji i uvreda upućenih novinarima na društvenim mrežama ili napada za vrijeme protesta”, dodala je evrokomesarka na nedavno održanom skupu u organizaciji briselskog portala EURACTIV.

“S obzirom na tešku situaciju, prvi prioritet nam je unaprijeđenje bezbjednosti novinara”, rekla je evropska komesarka dodajući da novi Evropski medijski forum, koji treba da bude održan u martu, označava početak dijaloga o tom pitanju.

Drugom inicijativom će se težiti zaštiti novinara od “strateških tužbi” (SLAPPs) jer postoji potreba da se taj problem “bolje razumije” na nivou EU, rekla je Jurova.

Evropska komisija je poslije brojnih poziva branitelja medijskih sloboda u decembru obećala da će krajem 2021. izaći sa inicijativom za zaštitu novinara od tužbi koje se često koriste kao instrument za ućutkivanje novinara i aktivista.

Medijski sektor imao je finansijskih problema i prije pandemije korona virusa ali je ona u proteklih godinu dana, kako je rekla Jurova, samo pogoršala duboko ukorijenjene probleme.

“Neophodno je i da novinari zaista dobiju posao i da budu plaćeni. To može da se ostvari samo u ekonomski održivom medijskom sektoru”, istakla je evrokomesarka.

U tom cilju, Evropski akcioni plan za demokratiju ići će “ruku pod ruku” sa Akcionim planom za audiovizuleni sektor i medije koji će predstavljati “mapu puta za oporavak, transformaciju i otpornost sektora”.

Predstavnici medija su sa skupa pozvali evropske političare da podrže medijske slobode i obezbijede da novinari i kompanije u sektoru medija budu zaštićeni.

Predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Bjeregord rekao je da, nažalost, u nekim zemljama previše medija kontrolišu oligarsi i vodeći političari.

“Direktna finansijska podrška za pluralizam nije samo dobrodošla nego je neophodna”, dodao je.

Predsjednik Svjetskog udruženja novinskih izdavača (WAN-IFRA) Fernando de Jarsa Lopes-Madraso rekao je da je medijima potrebna podrška svih vlada i Komisije da bi imali dobru poziciju u pregovorima sa tehnološkim džinovima.

“Moramo da budemo sigurni da ćemo dobiti poštenu naknadu za korišćenje našeg sadržaja kako bi postali održivi i nastavili svoju demokratsku ulogu u društvu”, rekao je predsjednijk WAN-IFRA.

Akteri u medijskom sektoru takođe su pozvali redakcije da pojačaju uključivanje tehnoloških inovacija u novinarstvo.

“Pred nama je doba automatizacije koje će sigurno djelovati na sedmu silu i zato je neophodno da mediji nauče jezik tehnološkog sektora”, rekao je urednik za digitalne medije u danskom Fagbladet džornalisten Andreas Markman Andreasen.

Izvor: EURACTIV.com