Video koji su nam poslali đaci osnovne škole “Risto Manojlović” iz Kolašina govori o zaštiti šivotne sredine. Đaci na svoj način izražavaju zabrinutost zbog zagađenja vazduha, uništavanja šuma, nekontrolisanog bacanja smjeća svuda, a naročito u rijeke i u “njihovu” Taru.

“Zasadi drvo”, “Čuvajmo životni sredinu, ne možemo kupiti novu” – je deo poruka koje nam proslijeđuju autori videa, Novo Minić, Marija Jeknić I Đorđe Vukućević, vođeni svojim nastavnicama Darkom Simović i Lidijom Šćepanović koja je bila zadužena za muzičku ilustraciju videa.