Objavljujemo smjernice za ocenjivanje đačkih radova koji imaju cilj da promovišu medijsku pismenost kroz različite forme medijskog izraza. Pozivamo sve nastavnike/ce osnovnih i srednjih škola, koji su u okviru projekta “Čitaj između redova” pohađali radionice instituta za medije, da motivišu svoje učenike da budu kreativni i da nam šalju videa, mimove, gifove, animacije… kojim pokazuju da uče i znaju da se kritički odnose prema informacijama iz medija, da koriste informacije na pravi način, te da svoje vrijeme provode kvalitetno.

Svi radovi koji budu zadovoljili kriterijume i budu medijski pismeni biće objavljeni i promovisani putem ovog sajta i društvenih mreža, a najbolji će biti nagrađeni. U obzir mogu doći radovi nastali od 19.02.2020. do 25.05.2020.

Želimo da naglasimo da je za slanje radova od strane djece i nastavnika/ca potrebna saglasnost roditelja za maloljetne učenike. Molimo i djecu i nastavnike/ce da nas prilikom slanja materijala obavijeste pisanim putem da li imamo saglasnost za objavljivanje materijala na sajtu www.citajizmedjuredova.me, na You tube kanalu i profilima na društvenim mrežama Instituta za medije.

Nadamo se da ćete biti kreativni kao i do sada i da ćemo u danima ispred nas dobiti još zanimljivih radova. U nastavku se nalazi više detalja o samim kriterijumima i načinu bodovanja:

Kvalitet i originalnost ideje – 20 bodova (ovdje se vrednuje neobičnost, provokativnost, zanimljiva/neočekivana perspektiva gledanja na odabranu temu.)

Aktuelnost obrađene teme – 10 bodova (ovdje se cilja na učešće učenika/ca u životu zajednice kroz zanimanje i reagovanje na aktuelne teme u zajednici. To pruža mogućnost da se čuje glas mladih na bolji načini da se stvari vide iz njihovog ugla.)

Kvalitet izlaganja vodeće poruke i njena društvena važnost – 30 bodova (ovo je možda najozbiljniji kriterijum, o čemu svjedoči i broj bodova. Na neki način, ovaj kriterijum uvezuje sve one “bočne”, usmjeravajući se ne na to ŠTA već KAKO je nešto prezentovano. Ovaj kriterijum otkriva autora/e kao tvorca/e konstrukta, vještinu upotrebe medijskog jezika, svojstva koja doprinose da njihov rad dopre do što šire publike, društveno važne vrijednosti na koje ukazuje…. Kriterijum je najviše u vezi sa nečim što bi ulazilo u zonu umjetničkog, pa bi se gledalo i: kakav je odnos glavnog i sporednog, prednjeg plana i pozadine, jasnoće tona i izgovorenog, kvalitet montaže u izlaganju ideje ili narativa….).

Tehnički aspekti u okviru odabranog formata – 20 bodova (veći izbor odgovarajućeg formata svjedoči o vještini učenika/ca, a takođe je važno koliko su se potrudili da “iščiste” svoj rad kroz alatke koje im stoje na raspolaganju. Važno je da se dobro čuje i razumije, da postoji vizelna kompozicija i odgovarajuća dužina. Nije akcenat na dugim prilozima već na onim efektnim, što nas opet vraća na treći kriterijum.)

Etičan pristup u obradi teme – 20 bodova (ovdje se misli na etičan pristup u smislu ISTRAŽI, PROVJERI, DOKUMENTUJ, ali i na političku korektnost u najširem smislu – osjetljivost prema svim različitostima, izbjegavanje predrasuda i stereotipa svih vrsta o Romima i Egipćanima, ženama, LGBTQ osobama, osobama sa invaliditetom i sl.).

Radove možete poslati na mejl topalovic@mminstitute.org ili jelenatopalovic22@gmail.com. Prilikom slanja radova u mejlu naznačite iz koje škole je učenik/ca, razred i opštinu.

Ukoliko radovi sadrže muziku, animacije, fotografije, isječke video snimaka koji su preuzeti sa nekog sajta, molimo vas da navedete izvor za te dijelove na kraju rada.

Ukoliko imate pitanja, tim Instituta za medije vam stoji na raspolaganju. Pišite nam na gore navedene mejlove ili pozovite na telefon 067/050-773.

Srećno!!!