Podgorica, 22.05.2019.
. – Studenti novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore i studenti komunikologije i medija na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica, činili su su protekle sedmice neformalni žiri na jednodnevnoj radionici Instituta za medije Crne Gore, na kojoj su analizirali novinarske priloge kandidovane za nagradu za etičnost u novinarstvu, za koju je konkurs je završen 10. maja.
Ovaj neformalni studentski žiri je bio jedan od načina da postaknemo studente novinarstva i komunikologije i medija, da kroz vježbu i praksu, prepoznaju i afirmišu etičnost kao vrijednost i kvalitet u novinarstvu.

Jednodnevnoj radionici su prisustvovali Jovana Damjanović, Sara Kurgaš i Dajana Ljiljanić, studenti novinrstva sa FPN-a, te Ognjen Scekić, Anja Soć i Mladen Vojvodić, studenti komunikologije i medija sa FU. Uz Oliveru Nikolić, v.d. direktoricu Instituta za medije Crne Gore i instruktora novinarstva Dragoljuba Vukovića, studenti su na praktičnim primjerima, posebno razmatrali moguće etičke izazove i dileme u rasvjetljavanju činjenica u izvještavanju o djeci i ranjivim grupama, uvažavajući pravo javnosti da bude informisana, ali i potrebu zaštite privatnosti i drugih ljudskih prava. Studenti su pokazali visok nivo senzibiliteta za ove teme i razumijevanja za brojne etičke izazove koji prati izvještavanje u ovakvim slučajevima.

Radionica je nastavak saradnje sa dva fakuleteta, njihovim profesorima i studentima započete tokom prošle godine serijom predavanja kojima je promovisan Kodeks novinara/ki Crne Gore.

Inače, na konkursu za dodjelu nagrada za etičnost u novinarstvu i javnoj komunikaciji, nominovano je 17 novinarskih priloga i primjera javne komunikacije. Odluku o nagradama donijeće osmočlani žiri, sastavljen od novinara, predstavnika akademske zajednice i civilnog sektora, koji su dio uredničkog tima projekta Respekt.

Nagrada i rad sa studentima su dio projekta Respekt za podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenja graÄ‘ana u etičke medije, koji se realizuje uz pomoć Delegacije EU u Podgorici I Ministarstva javne uprave.