U okviru projekta „Respekt – Za podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenja građana u etičke medije“ – predstavnice Radio-televizije Crne Gore, Marina Vuković i Slavica Kruščić Vasović posjetile su RTV Slovenija i tom prilikom se upoznale sa načinima funkcionisanja instituta ombudsmana u toj televiziji.

Ombudsmanka Ilinka Todorovski je gošćama detaljno je predstavila način djelovanja i izazove koje donosi živahni dijalog između publike i javnih medija u Sloveniji.  Osim sastanka sa  gospođom Todorovski, sastale su se i sa glavnim urednikom Prvog programa radija Slovenije Andrejem Stoparem i urednicom novih medija Kajom Jakopič i sa njima su razgovarale o načinu na koji ovi urednici sarađuju sa ombudsmankom.  Tokom posjete, gospođe Vuković i Kruščić Vasović su zajedno sa predstavnicom Mirovnog instituta Brankicom Petković, održale sastanke i sa generalnim direktorom RTV Slovenija Igorem Kaduncem, odgovornim urednikom Informativnog programa TV Slovenija, Manicom J. Ambrožičem, direktoricom TV Slovenija, Natalijom Gorščak, predsjednikom Programskog vijeća, Cirilom Baškovičem i predsjednikom Radničkog vijeća RTV Slovenije, Petrom Bezjakom.

Osim pomenutih sastanaka, predstavnice Radio-televizije Crne Gore su bile zainteresovane za razmjenu iskustava u upravljanju ljudskim resusima, te su razgovarale i sa pomoćnikom generalnog direktora RTV Slovenije Peterom Dularom i Tinom Grudenom Maruceljom, direktorom za ljudske resurse. Što se tiče iskustva u promociji programa, susrele su se sa Doris Vozni i Jernejem Rejcemom iz TV promocije i Sabrinom Povšič Štimec iz Službe za komunikacije RTV Slovenije.

Razmjena informacija i ideja odvija se pod pokroviteljstvom Instituta za medije Crne Gore i Mirovnog instituta iz Ljubljane. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.