Institut za medije Crne Gore organizovao je u ponedjeljak, 28.01.2019. godine trening na temu medijske i informacione pismenosti( MIP). Trening je okupio 18 učesnika iz različitih organizacija civilnog društva, kulturnih centara, radio stanica, udruženja studenata, Unije strednjoškolaca, biblioteka. Učesnici su imali priliku da aktivno učestvuju tokom cijelog procesa rada i da predstavljena znanja primjene tokom praktičnog dijela treninga. Trening su održale trenerice koje su prošle međunarodnu obuku ranije organizovanu od strane Instituta za medije, Gordana Ljubanović i Nađa Dragović

Učesnicima je pojašnjeno da medijska i informaciona pismenost predstavlja kritičko preispitivanje medijskih sadržaja. To znači da bi medijski pismena osoba trebala biti sposobna da u različitim okolnostima, u svemu što pročita, čuje i vidi, razdvoji bitno od nebitnog, da prepozna elemente propagande ili prikrivenog oglašavanja, da detektuje implicitni i eksplicitni govor mržnje i uoči sve manipulativne strategije kojima se služe mediji i političari, da prepozna šta je tendenciozno dodato, a šta tendenciozno izostavljeno.

Cilj radionice je bio da na jednostavan i zanimljiv način nauči organizacije civilnog društva, kako da integrišu MIP aktivnosti u svoj rad. Imajući u vidu širok spektar učesnika, predstavljeni su različiti alati, vježbe, materijali koje mogu koristiti. Glavni moduli, koje treba razmotriti kada se govori o medijskoj i informacionoj pismenosti, su: vizuelna pismenost, mediji i različitost, provjera informacija, sigurnost na internetu, funkcionisanje medija, i svaki od njih je kasnije adresiran kroz praktične zadatke i igre.

Značaj medijske i informacione pismenosti je takođe objašnjen kroz perspektivu starosne dobi. Najprije, rad na medijskoj pismenosti sa djecom istaknut je kao važan zbog njihove velike izloženosti medijskim sadržajima koje ne mogu u potpunosti razumjeti. Zatim, izazovan i opsežan rad sa mladima, takozvanom digitalnom generacijom koji je obilježen sa nekoliko karakteristika: sa njima je moguće diskutovati o složenom društvenom i medijskom kontekstu u kojem se kreira jedna poruka; Mladi ljudi imaju naprednija znanja o alatima i gadžetima, ali i više strpljenja, tako da je moguće raditi sa njima koristeći više različitih pristupa; U ovom dobu počinje formiranje složenijih pogleda, što ga čini pravim trenutkom za diskusije o mitovima i stereotipima, kao i o implicitnim i eksplicitnim oblicima govora mržnje. Na kraju, ubuduće bi trebalo podsticati uključivanje starije populacije u programe edukacije o medijskoj pismenosti, prvenstveno radi sprečavanja digitalne isključenosti. Uprkos postojećim stereotipima, starije osobe imaju različite interese i različite poglede na svijet i različitu sposobnost razumijevanja sadržaja i informacija korisnih za definisanje pristupa daljem radu u ovoj oblasti.

Učesnici treninga su pokazali veliko interesovanje tokom rada i aktivno su  učestvovali u cjelodnevnom procesu. Nakon završene obuke, učesnici su ocijenili obuku kao veoma korisnu, s primjenjivim alatima, promatranim iz različitih generacijskih uglova, sa dobro obrađenim temama, sa profesionalnim predavačima i praktičnim radionicama.

Mićan Andrijašević, NVO Juventas

Jedan od učesnika Mićan Andrijašević smatra da su informacije dobijene na treningu veoma korisne. On vidi organizacije civilnog društva kao veoma važne aktere u promociji, unapređenju u implementaciji MIP. Ovaj trening je za njega i organizaciju iz koje dolazi bio jako važan, jer se upoznao sa različitim pristupima i alatima koji stoje na raspolaganju u radu sa ciljnim grupama. Druga učesnica Teodora Pavićević objasnila je da je njen motiv za obuku da nauči nove informacije, a kasnije da podijeli sa prijateljima i kolegama studentima, posebno kada su u pitanju netačne i neistinite informacije, medijska propaganda.

Teodora Pavićević, Studentski radio ,,Krš”

Trenerica Gordana Ljubanović, sa dugogodišnjim iskustvom na polju medijske i informacione pismenosti i jedna od prvih inicijatora projekata na ovu temu u okviru Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, istakla je da joj je drago što na treningu ima širok spektar učesnika, od učenika do starijih i iskusnijih, koji su pokazali veliko interesovanje i motivaciju. Po njenom mišljenju ovakvi treninzi su važni jer održavaju neprekidno pažnju i stavljaju fokus na MIP kao kontinuiran način razmišljanja, odnošenja prema svijetu  a ne kao aktivnost koja se prođe kroz kurs i ne radi se dalje na njoj.

Gordana Ljubanović, trenerica i konsultantkinja

Trenerica Nađa Dragović, dugogodišnja aktivistkinja, sa više od deset godina iskustva u različitim programima edukacije usmjerenim ka organizacijama civilnog društva, objasnila je da su ove obuke važne ne samo za učesnike, već i za trenere, jer se nakon svake povratne informacije buduće aktivnosti mogu razvijati u skladu sa stvarnim potrebama u ovoj oblasti. Ona smatra da na ovakav način stvaramo ljude i aktere koji razmišljaju svojom glavom i nijesu samo puki konzumenti sadržaja koji im se plasiraju.

Nađa Dragović, trenerica i konsultantkinja

Ovaj trening je dio regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. U Crnoj Gori, projekat je kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.