Istraživanja

Etičke dileme u izvještavanju o izbornim kampanjama koje sadrže elemente govora mržnje

Izborne kampanje postavljaju brojne etičke dileme pred novinare i medije. Istraživanjem sprovedenim u periodu kampanje za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, mart/april 2018. godine, praćenjem rada 12 medija, nastojali smo da rasvijetlimo etičke dileme s kojima se suočavaju  mediji u izvještavanju o izbornim kampanjama. Osvrnuli smo se na elemente govora mržnje u nastupima političkih aktera. Analizu slučaja temeljimo na intervjuima šest sagovornika koji imaju novinarsko i uredničko iskustvo ili su ombudsmani u medijima. Naši sagovornici su: Agron Bajrami, glavni od ogovorni urednik Koha Ditore, Kris Eliot, direktor Mreže za etičko novinarstvo i bivši urednik i ombudsman Gardijana,  Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista DanVladan Mićunović, doskorašnji direktor TV CG, Sanja Mikleušević-Pavić, novinarka Hrvatske televizije, nekadašnja urednica informativnog programa Hrvatske televizije,Ilinka Todorovski, zaštitnica

prava gledalaca i slušalaca RTV Slovenija.

Glavne preporuke koje proizlaze iz istraživanja odnose se na  važnost tačnog i autentičnog informisanja, jer javnost ima pravo da zna.

Ključne preporuke i i samo istraživanje možete pogledati ovdje.

 

Ethical dilemmas in reporting on election campaigns containing hate speech elements

The election campaigns always brings number of situations for journalists and media.  In a survey conducted during the campaign for the presidential elections in Montenegro, in March / April 2018, through following the work of 12 media, we looked more closely at several concrete examples of how journalists and the media in Montenegro relate to the profession’s ethical standards during elections. We have looked at elements of hate speech in the performance of political actors. The case analysis is based on interviews with interlocutors who have journalistic and editorial experience or they are media ombudspersons. Our interlocutors were: Agron Bajrami, editor in chief of the Koha Ditore daily, Chris Elliott, the Ethical Journalism Network director, former Guardian’s executive editor and ombudsman, Nikola Marković, deputy editor in chief of the Dan daily,  Vladan Mićunović, TV Crna Gora director, Sanja Mikleušević-Pavić, the Hrvatska Televizija journalist, former editor of the Hrvatska Televizija news program and  Ilinka Todorovska, the protector of the rights of viewers and listeners of RTV Slovenia. 
The main recommendations resulting from that consideration relate to the importance of the accurate and authentic informing, because the public has the right to know. The research is available at this link.

 

Primjena etičkog kodeksa

Od ukupno 36 posmatranih online portala, u Registar elektronskih publikacija upisano je 33 portala. Internet stranica samo jednog online portala nije u funkciji. Skoro trećina posmatranih medija fokusirana je na praćenje nacionalnih dnevnih informativno-političkih tema, a polovina se bavi lokalnim temama. Svega pet portala su tematsko-specijalizovani mediji, fokusirani na jednu oblast, pokazuje istraživanja koje je proveo Institut za medije Crne Gore u oviru projkta „Respekt – Za podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenja građana u etičke medije“, podržanog od strane EU.

Kada je riječ o transparentnosti, petina online portala objavljuje na vidljivom mjestu sve identifikacione podatke o mediju, osnivaču i odgovornim osobama s kontaktima, dok pet od 36 posmatranih portal ne objavljuje ove podatke, ukazuje mini analiza predstavljena na današnjoj tribini ppsvećenoj odnlajn medijima I onlajn komentarima, a održanij u EU info centru u Podgorici.

Analizirajući međunarodna dokumenta, izvještaje i prakse iz drugih evropskih zemalja, ali i način rada domaćih online medija, možemo zaključiti da se odredbe Kodeksa koje se odnose na online komentare ne primjenjuju u potpunosti. Dio analiziranih online medija nije do kraja definisao svoja interna pravila vezana za komentare i/ili komentatore nijesu upoznali s ovim pravilima objavljujući ih na mjestu koje je vidljivo za prosječnog čitaoca. Imajući u vidu da se slični problemi pojavljuju i drugim državama i da evropske zemlje rješenje za ove izazove pronalaze u medijskoj zajednici, stručnoj javnosti i sferi regulacije i medijske politike, o ovom pitanju trebalo bi i u Crnoj Gori pokrenuti argumentovanu javnu raspravu u zajednici online medija da bi se unaprijedila zaštita profesionalne etike i novinarskih standarda, ali i zaštitili javni interes i prava građana, jedan je od zaključaka analize,koju u cjelini možete preuzeti ovdje…

Online mediji i komentari

U okviru tribine posvećene onlajn medijima i onlajn komentarima zanimljivu prezentaciju imala je koordinatorka za slobodu izražavanja i onlajn medije Share fondacije Srbije, Nevena Krivokapić. Prezentacija sadrži biznis modele prisutne u onlajn medijima, probleme koji kreiraju komentari, pravne načine pristupa onlajn komentarima , sa kritikom predmoderacije i prednostima postmoderacija i drugo. Prezentaciju možete pogledati ovdje…