Istraživanja

Research: Ethical challenges in terms of respecting the presumption of innocence in the media reporting on crime, investigation and court proceedings

Podgorica, 30. May 2019.

Do media in Montenegro adjudicate before the court?

The Montenegrin media Institute has conduct research aimed to look at how the media in Montenegro report on the presumption of innocence and how they treat this question, from the first appearance of allegations pertaining to somebody’s guilt and early actions taken by the police until the final judgment after the completion of a due process. We want to give our contribution so to help the media identify the problems related to the presumption of innocence and consistently apply the ethical norms from the Code of Montenegrin Journalists, in order to protect the dignity and reputation of all individuals and in order for the media to demonstrate responsibility, accuracy and impartiality in reporting.
The research is available at this link here >>>

 

Etički izazovi u poštovanju pretpostavke nevinosti u izvještavanju medija o kriminalu, istrazi i sudskim postupcima 

Podgorica, 30. maja 2019. – Institut za medije danas je predstavio istraživanja »Etički izazovi u poštovanju pretpostavke nevinosti u izvještavanju medija o kriminalu, istrazi i sudskim postupcima«, kojim smo željeli proučiti kako se mediji u Crnoj Gori odnose prema pretpostavci nevinosti.

Na ovaj način želimo  da doprinesemo da mediji uoče probleme u poštovanju ovog principa i da dosljedno primjenjuju etičke norme iz Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore, da bi zaštitili dostojanstvo i ugled pojedinca, te pokazali odgovornost, tačnost i nepristrasnost u izvještavanju.

Presuđuju li mediji prije suda, prejudiciraju li odgovornost osumnjičenog ili okrivljenog, te koji bi mogli biti motivi takvog pristupa izvještavanju, neka su od pitanja koje problematizujemo ovim mini istraživanjem. Istraživanje u cjelini možete pogledati ovdje >>>

 

Kako prepoznati prikriveni marketing u medijima?

Podgorica, 15. marta 2019. – Institut za medije predstavio je danas u EU info centru u Podgorici rezultate mini istraživanja „Primjena etičkih standarda o zabrani prikrivenog reklamiranja u medijima“.

Mini istraživanje je rađeno kroz monitoring 4 dnevna lista, centralne informativne emisije 4 TV stanice s nacionalnom pokrivenošću, te monitoring 1 portala, u periodu između 14-20. januara 2019. U anketi je učestvovalo šest urednika crnogorskih medija obuhvaćenih monitoringom, a objavljeno je osam intervjua sa eskeprtima iz novinarstva i marketinga. opširnije >>>

 

Primjena etičkih standarda o zabrani prikrivenog reklamiranja u medijima

Podgorica, 15. marta 2019. – Primjena etickih standarda o zabrani prikrivenog reklamiranja u medijima je naslov mini istraživanja kojim smo pokušali da identifikujemo formate i sadržaje u medijima koji bi se mogli smatrati spornim sa stanovišta etičkih načela o razgraničenju informativnih i marketinških poruka.

Samo u toku nedjelje u kojoj je sproveden monitoring vodećih medija u Crnoj Gori registrovane su u prosjeku tri objave dnevno koje sadrže neku vrstu reklamiranog sadržaja, a da kao takvi nijesu jasno označeni. Nalazi ovog rada pokazali su da u primjeni etičkih standarda o zabrani prikrivenog reklamiranja postoje izazovi. Istraživanje možete pogledatí. ovdje >>>

 

The application of ethical standards regarding the ban of hidden advertising

Podgorica, March 15, 2019 – The practice of advertising promotional content in journalistic forms is virtually as old as journalism itself. However, with the new age come new technologies and new formats which resemble the media platform where they are presented to such extent, that, although the content is labeled as “sponsored by”, “supported by” or “promotional”, this labeling remains ‘invisible’ or unclear to the majority of consumers.

The focus of this paper is the identification of such formats and content in Montenegrin media which, based on their characteristics, could be considered questionable from the standpoint of ethical principles concerned with the differentiation of journalistic and marketing messages. Such practices are being brought to both the experts’ and the general public’s attention, referencing the expert discussions on this matter in other countries, with the aim of encouraging a similar debate in Montenegro. The research is available at this link >>>

 

Senzacionalizam ispred etičnosti?

Podgorica, 1.11.2018. -Institut za medije Crne Gore sproveo je istraživanje – Etički izazovi u zaštiti prava na privatnost u izvještavanju medija u nasilju prema ženama – Senzacionalizam ispred etičnosti?  Cilj istraživanja je da doprinesemo da mediji uoče izazove u izvještavanju o nasilju nad ženama i dosljedno primjenjuju etičke norme iz Kodeksa novinara. To podrazumijeva da novinari/novinarke eliminišu senzacionalizam i postignu senzibilisanost u izvještavanju o nasilju nad ženama i prije svega zaštite privatnost žrtve nasilja.

U istraživanju smo analizirali desetine relevantnih članaka objavljenih u osam crnogorskih medija. Razgovarali smo sa 10 novinara, urdnika, crnogorskih medija, aktivistkinjama civilnog sektora, sa ombudsmanima, Samoregulatornim  tijelom. Prikupili smo i iskustva Slovenije i Velike Britanije.

Opasnost da mediji svojim izvještavanjem mogu povrijediti ugled i dostojanstvo žrtve, i izložiti je dodatnoj viktimizaciji i stigmatizaciji, uključujući i njenu djecu, trebalo bi ipak da bude predmet stalnog preispitivanja novinara/novinarki i urednika/urednica o tome da li primjenjuju etičke norme i kakve posljedice može izazvati njihovo nepoštovanje, jedan je od zaključaka istraživanje koje u cjelini možete pogledati ovdje >>>

 

Sensationalism before ethics?    

Podgorica, 1.11.2018 – The Montenegrin Media Institute has conducted research – Ethical Challenges regarding protection of privacy when reporting on violence against women –Sensationalism before ethics?

Through the research we wanted to secure that the media recognize the challenges in reporting on violence against women and that they consistently implement ethical standards from the Code of Journalists of Montenegro. This implies that the journalists should eliminate sensationalism and attain a high level of sensitivity in reporting on violence against women, and above all protect the victims‘ privacy.

In the research we have analyzed dozens of relevant articles published in eight Montenegrin media. We interviewed 10 journalists and editors of Montenegrin media, civil society activists, ombudspersons, representative of Self – regulatory body. We also collected the experiences of Slovenia and the UK.

“The risk of the media damaging the reputation and dignity of the victims and exposing them to further victimization and stigmatization, including their children, should be subject to continuous scrutiny by the journalists and editors alike, as well as evaluation of whether the ethical standards are enforced and the possible consequences of their disregard”, is one of the conclusion of the research, which is available at this link >>>

 

Etički izazovi u zaštiti prava na privatnost u izvještavanju medija u nasilju nad ženama- Senzacionalizam ispred etičnosti?

Podgorica 25.10.20118. – Institut za medije će u četvrtak 1. novembra 2018godine, u EU info centru u Podgorici  predstaviti nalaze istraživanja  „Etički izazovi u zaštiti prava na privatnost u izvještavanju medija u nasilju nad ženama- Senzacionalizam ispred etičnosti?“, kojim smo analizirali način na koji mediji u Crnoj Gori izvještavaju o ženama žrtvama nasilja, sa fokusom na zaštitu prava na privatnost.
Na predstavljanju istraživanja će govoriti:

  • autorka izvještaja, novinarka Dušanka Pejović
  • izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević
  • novinarka, direktorica nedjeljnika “Monitor” Milena Perović Korać

Kako poslednje relevantne studije pokazuju da je skoro svaka druga žena u Crnoj Gori tokom života, bila izložena nekoj vrsti nasilja, da je nasilje u porodici jedan od najtežih oblika rodno zasnovanog nasilja, te da se njegova rasprostranjenost, uprkos svim uloženim naporima, ne smanjuje u našoj zemlji, uvrstili smo ovaj problem u projekat kojim se bavimo, jer  „Mediji ne mogu da riješe problem nasilja nad ženama, ali mogu da budu svojevrsni “zviždači” tako što će skrenuti pažnju javnosti i informisati o tom problemu uz maksimalnu zaštitu prava na privatnost, sagledati ulogu i rad institucija, uraditi analitičku priču i ispratiti je do epiloga uz obezbjeđivanje provjerenih i tačnih informacija stavljenih u pravilan kontekst. Mediji tako doprinose prevenciji i podizanju svijesti javnosti o nasilju nad ženama kao društvenom problemu a ne pojedinačnom incidentu”, jedna je od ocjena mini istraživanja
Istraživanje je jedno u seriji i dio je projekta »Respekt – Za podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenja građana u etičke medije«.
Projekat vodi Institut za medije Crne Gore uz finansijsku podršku Evropske unije, a u partnerstvu s Mirovnim institutom iz Ljubljane i Mrežom za etičko novinarstvo sa sjedištem u Londonu.

 

Etičke dileme u izvještavanju o izbornim kampanjama koje sadrže elemente govora mržnje

Izborne kampanje postavljaju brojne etičke dileme pred novinare i medije. Istraživanjem sprovedenim u periodu kampanje za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, mart/april 2018. godine, praćenjem rada 12 medija, nastojali smo da rasvijetlimo etičke dileme s kojima se suočavaju  mediji u izvještavanju o izbornim kampanjama. Osvrnuli smo se na elemente govora mržnje u nastupima političkih aktera. Analizu slučaja temeljimo na intervjuima šest sagovornika koji imaju novinarsko i uredničko iskustvo ili su ombudsmani u medijima. Naši sagovornici su: Agron Bajrami, glavni od ogovorni urednik Koha Ditore, Kris Eliot, direktor Mreže za etičko novinarstvo i bivši urednik i ombudsman Gardijana,  Nikola Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika lista DanVladan Mićunović, doskorašnji direktor TV CG, Sanja Mikleušević-Pavić, novinarka Hrvatske televizije, nekadašnja urednica informativnog programa Hrvatske televizije,Ilinka Todorovski, zaštitnica

prava gledalaca i slušalaca RTV Slovenija.

Glavne preporuke koje proizlaze iz istraživanja odnose se na  važnost tačnog i autentičnog informisanja, jer javnost ima pravo da zna.

Ključne preporuke i i samo istraživanje možete pogledati ovdje.

 

Ethical dilemmas in reporting on election campaigns containing hate speech elements

The election campaigns always brings number of situations for journalists and media.  In a survey conducted during the campaign for the presidential elections in Montenegro, in March / April 2018, through following the work of 12 media, we looked more closely at several concrete examples of how journalists and the media in Montenegro relate to the profession’s ethical standards during elections. We have looked at elements of hate speech in the performance of political actors. The case analysis is based on interviews with interlocutors who have journalistic and editorial experience or they are media ombudspersons. Our interlocutors were: Agron Bajrami, editor in chief of the Koha Ditore daily, Chris Elliott, the Ethical Journalism Network director, former Guardian’s executive editor and ombudsman, Nikola Marković, deputy editor in chief of the Dan daily,  Vladan Mićunović, TV Crna Gora director, Sanja Mikleušević-Pavić, the Hrvatska Televizija journalist, former editor of the Hrvatska Televizija news program and  Ilinka Todorovska, the protector of the rights of viewers and listeners of RTV Slovenia. 
The main recommendations resulting from that consideration relate to the importance of the accurate and authentic informing, because the public has the right to know. The research is available at this link.

 

Primjena etičkog kodeksa i načela samoregulacije u onlajn komentarima

Od ukupno 36 posmatranih online portala, u Registar elektronskih publikacija upisano je 33 portala. Internet stranica samo jednog online portala nije u funkciji. Skoro trećina posmatranih medija fokusirana je na praćenje nacionalnih dnevnih informativno-političkih tema, a polovina se bavi lokalnim temama. Svega pet portala su tematsko-specijalizovani mediji, fokusirani na jednu oblast, pokazuje istraživanja koje je proveo Institut za medije Crne Gore u oviru projkta „Respekt – Za podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenja građana u etičke medije“, podržanog od strane EU.

Kada je riječ o transparentnosti, petina online portala objavljuje na vidljivom mjestu sve identifikacione podatke o mediju, osnivaču i odgovornim osobama s kontaktima, dok pet od 36 posmatranih portal ne objavljuje ove podatke, ukazuje mini analiza predstavljena na današnjoj tribini posvećenoj odnlajn medijima i onlajn komentarima, a održanij u EU info centru u Podgorici.

Analizirajući međunarodna dokumenta, izvještaje i prakse iz drugih evropskih zemalja, ali i način rada domaćih online medija, možemo zaključiti da se odredbe Kodeksa koje se odnose na online komentare ne primjenjuju u potpunosti. Dio analiziranih online medija nije do kraja definisao svoja interna pravila vezana za komentare i/ili komentatore nijesu upoznali s ovim pravilima objavljujući ih na mjestu koje je vidljivo za prosječnog čitaoca. Imajući u vidu da se slični problemi pojavljuju i drugim državama i da evropske zemlje rješenje za ove izazove pronalaze u medijskoj zajednici, stručnoj javnosti i sferi regulacije i medijske politike, o ovom pitanju trebalo bi i u Crnoj Gori pokrenuti argumentovanu javnu raspravu u zajednici online medija da bi se unaprijedila zaštita profesionalne etike i novinarskih standarda, ali i zaštitili javni interes i prava građana, jedan je od zaključaka analize,koju u cjelini možete preuzeti ovdje…

 

Application of the Code of Ethics and the principles of self-regulation through internal rules for publishing comments in online media in Montenegro

There are 33 registered online media on the media scene in Montenegro, while at least a dozen portals publish content online without prior registration with the Agency for Electronic Media. The online media area and the way the web portal work in Montenegro are not yet fully regulated. However, there are principles of the Code of Journalists of Montenegro that should equally apply in both traditional and online media.

For the media operating on the Internet, a particularly important segment of the Code are the provisions on internal rules for commenting, their availability to citizens who are commenting articles, and the provisions on administering comments according to established rules. Knowing that online media often have the ability to interact by enabling citizens to comment on articles and other content on their pages, which is recognized as a contribution to the democratization of the media, but also the space for abuse of this new communication channel for spreading hate speech, insulting and propaganda, we wanted to examine whether and how the online media in Montenegro respect these provisions of the Code.

With the intention to present practices in several media outlets and countries outside of Montenegro, we analyzed the moderation systems of comments in two online media, in Slovenia and the UK, their internal rules, as well as regulations requiring the media to consistently implement procedures and prevent the spread of hate speech, propaganda and negative campaigns against individuals, organizations or collectives that offend human dignity.

By simple search of online media sites in Montenegro, from the beginning of April to the end of May 2018, we have recorded the level of respect for the code of conduct on online reviews, as well as the degree of transparency of these media. By observing the key online media in Montenegro, as well as through interviews with their editors, we analyzed how the comments are moderated, how internal rules are implemented, and whether citizens can and how to complain to the media for applying the rules of comment.

The research is available at this link.

 

Online mediji i komentari

U okviru tribine posvećene onlajn medijima i onlajn komentarima zanimljivu prezentaciju imala je koordinatorka za slobodu izražavanja i onlajn medije Share fondacije Srbije, Nevena Krivokapić. Prezentacija sadrži biznis modele prisutne u onlajn medijima, probleme koji kreiraju komentari, pravne načine pristupa onlajn komentarima , sa kritikom predmoderacije i prednostima postmoderacija i drugo. Prezentaciju možete pogledati ovdje…