Radio studio

IMCG raspolaže radio studijom koji je potpuno osposobljen za informativnu i komercijalnu produkciju. Postoje mogućnosti za produkciju vijesti, intervjua, duel programa i “talk show” programa, kao i izvještavanja sa terena upotrebom prenosnih digitalnih rekordera. Uz profesionalnu audio karticu SB Creative Audigy za radio montazu u samom studiju postoji i mogućnost koriscenja 13 montažnih jedinica opremljenih karticom SB Creative Live, koje se nalaze u multifunkcionalnoj PC učionici. Ovi potencijali se intenzivno koriste u obuci posvećenoj radio novinarstvu, no sve ove mogućnosti su takođe dostupne i pod komercijalnim uslovima. Uz produkciju informativnih sadržaja radio studio IMCG pruža mogućnosti za kreativne komercijalne produkcije poput izrade radio reklamnih i promotivnih spotova i džinglova.