Mediji za građane – građani za medije

Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu

Poziv za podnošenje prijedloga projekta

Medijska i informaciona pismenost za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Podgorica, 6. septembar 2019. godine

Institut za medije Crne Gore (IMCG) upućuje poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori radi promovisanja praksi i politike medijske i informacijske pismenosti na lokalnom nivou.
Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.
Poziv za podnošenje prijedloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori koje se bave programima za medije, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje i umjetnost ili razvojem digitalnih inovativnih projekata.

Podršku će dobiti dvije vrste projekata:

  • LOT 1: Projekat podrške poboljšanju vještina medijske i informacijske pismenosti građana
  • LOT 2: Kreativne inovacije – Projekti u oblasti umjetničke, medijske i tehnološke produkcije kojima se promovišu inovacije i pristupačnost u obrazovanju iz medijske i informacione pismenosti

Budžet za ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata iznosi 22.877 eura, od čega 11.710 eura za Lot1 i 11.167 eura za Lot2.

Trajanje projekta je 6 do 10 mjeseci. Datum početka aktivnosti biće preciziran ugovorom, a aktivnosti treba da se završe najkasnije do 30. novembra 2020. godine.

Za prijavu na konkurs potrebno je popuniti i poslati:

  • Aplikacioni formular - opis projekta dostupan OVDJE.
  • Aplikacioni formular - prijedlog budžeta dostupan OVDJE.
  • Izjava podnosioca prijedloga projekta dostupna OVDJE.
  • Ovlašćenje partnera dostupno OVDJE.

Potpuna uputstva za podnosioce prijedloga projekata dostupna su OVDJE.
U okviru ovog konkursa takođe objavljujemo:
- Nacrt ugovora;
- Obrazac izvještaja o napretku projekta;
- Završni narativni izvještaj;
- Finansijski izvještaj.

NAPOMENA: Ova dokumenta su objavljena samo na upoznavanje, ne popunjavaju se i ne dostavljaju uz aplikaciju.

Aplikacije treba poslati elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: [email protected]
Pitanja o ovom pozivu za podnošenje prijedloga se mogu slati na: [email protected]

Rok za podnošenje prijedloga je 7. oktobar 2019. godine, do 24:00h.

Informativni sastanak o ovom pozivu za podnošenje prijedloga će biti održan 16. septembra 2019. godine u 12:00h u hotelu Podgorica, u Podgorici.