Kako osmisliti održive programe medijsko informacione pismenosti za mlade?

Odgovore dale Keli Vols, izvršna direktorica i Margaret Holborn, šefica odsjeka za srednje i visoko obrazovanje, Gardijan Fondacije.

April, 27. 2021 - Koja je misija Gardijan Fondacije (ukratko) I koje su komponente programa medijske pismenosti fondacije? 

Gardijan Fondacija je nezavisna dobrotvorna organizacija koja podržava ugrožene medije, promoviše različitosti u medijima i osnažuje djecu i mlade ljude da prate svakodnevne vijesti. Radeći sa širokim spektrom pojedinaca, zajednica i organizacija, stvaramo uticajne programe koji omogućavaju promjene.

Imamo dva nova programa medijskog obrazovanja: Gardijan obrazovni centar – koji vodi inspirativne radionice o medijima i informisanju za škole, univerzitete, obrazovne radnike i porodice i NewsWise – nagrađivani projekat medijskog obrazovanja  za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Cilj oba programa je da pruže mladim ljudima vještine i znanje neophodne za kritičko pretraživanje informativnih sadržaja i prepoznavanje dezinformacija kao i za stvaranje sopstvenih informativnih izvještaja, kako bi se njihov glas u zajednici čuo.

Kako je Gardijan Fondacija razvijala rad  Obrazovnog centra? 

Obrazovni centar je uspostavljen kao dio Gardijanove arhive i Posjetilačkog centra (Newsroom) u maju 2002. godine.
 U prethodnim mjesecima imali smo široke konsultacije sa nastavnicima, teoretičarima obrazovanja i novinarima kako bismo se osigurali da ponuda našeg programa bude jedinstvena, autentična i podsticajna za učesnike. U početku smo pokrenuli dvije pilot radionice kroz koje su studenti pravili naslovne strane novina u realnom vremenu i dva mjeseca nakon što smo počeli s tim, svi termini za učešće u radionicama su bili u potpunosti bukirani do kraja te školske godine.

Tokom godina se naš program radionica razvio i proširo, pa je uključivao i video montažu i programiranje, kako bi odražavao inovacije u novinarstvu. Godine 2009., preselili smo se u novi, namjenski prostor za učenje u okviru novih kancelarija Gardijana, u Kings Krosu, u Londonu, što je mladim ljudima omogućilo da steknu širi uvid u to na koji način funkcioniše redakcija. Nakon toga, 2016., pokrenuli smo pilot program u Londonu i Lankaširu za osnovce koji je rezultirao pokretanjem NewsWisea sa našim partnerima, Nacionalnom zadužbinom za pismenost i PSHE udruženjem. Inspirisani jubilekom dva vijeka od pokretanja Gardijana (5. maj 2021), razvili smo seriju radionica koje se bave istorijom informisanja i ulogom arhivatora koje su dovele do našeg sadašnjeg Herritage Lottery Funded projekta. Naši programi su nastavili da se razvijaju i evoluiraju, a kao odgovor na pandemiju Covid-19, organizovali smo onlajn radionice i vebinare za obuku nastavnika koji koriste naše resurse kao podršku u učenju na daljinu.

Na koji način radite sa školama i nastavnicima? 

Naš odnos sa školama i nastavnicima je od suštinskog značaja za nas i glavni je način na koji dopiremo do tolikog broja djece i ulazimo u interakciju sa njima. Prioritet nam je rad sa raznolikim spektrom škola, u zajednicama do kojih je najteže doprijeti, gdje učenici konzumiraju natrposječne količine besplatnih školskih obroka (što je jedan od indikatora nemaštine), uče engleski kao dodatni jezik i u oblastima i zajednicama koje su nedovoljno zastupljene u medijima. Mnoge škole dovode svoje razrede u posjetu Obrazovnom centru, uzimajući učešća u nizu radionica na temu informacijske i medijske pismenosti,  dok naš NewsWise tim odlazi u škole. U oba lsučaja, djeca i mladi ljudi često imaju priliku da se upoznaju sa pravim novinarima.

Za nastavnike direktno organizujemo obuke i konferencije iz oblasti informativne i medijske pismenosti kao i onlajn nastavne resurse i iz Obrazovnog centra i iz NewsWise. Konsultacije sa nastavnicima igraju veliku ulogu u dizajniranju i načinu držanja naših radionica. Sve naše aktivnosti prvo provjeravaju i evaluiraju nastavnici.

Šta znate o uticaju vaših programa informativne i medijske pismenosti?

Ukupno 145.000 učenika, nastavnika i odraslih su učestvovali u programima Obrazovnog centra otkako je otvoren, 2002. Nastavnici govore o pozitivnom uticaju na to kako su učenici učili i sticali znanje, pratili vijesti, sticali vještine kritičke analize i razvijali ambicije u smislu karijere. Nastavnici nastavljaju da nadograđuju iskustva koja su stekli poslije sesija sa svojima učenicima. Imali smo dobar geografski doseg, sa školama koje su nam dolazile u posjetu iz  različitih regiona širom Velike Britanije. Znatan broj mladih ljudi koji su učestvovali u našim radionicama kasnije su ostvarili karijere u novinarstvu i medijima.

Po završetku NewsWise programa, 2019./20., više od 3.700 učenika iz 75 škola su evaluirani

  • Dvostruko više učenika je bilo u stanju da procijeni da li je neka vijest lažna.
  • Šansa da se učenici zainteresuju za vijesti je bila dvostruko veća.
  • Dvostruko više učenika je izjavilo da bi provjerili da li je vijest potekla iz izvora kom vjeruju.
  • 100% nastavnika i učenika je bolje razumjelo aspekte izvještavanja, kao što je razlika između činjenica i ličnog mišljenja.

 

Intervju je  dio regionalnog projekta „Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu”, koji uz podršku Evropske unije realizuju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Institut, SEENPM.