Poziv za učešće na dvodnevnom edukativnom hakatonu #Youth For MIL Solutions

April, 7. 2021 - Kako mladi u Crnoj Gori ocjenjuju medijski sadržaj, da li u njemu razlikuju korisne, beskorisne i štetne informacije i da li prepoznaju dezinformacije? Na koji način bi mladi mogli koristiti medijsku i informacionu pismenost za svoj lični razvoj, životne odluke i profesionalno opredjeljenje?
Kako najbolje mogu otvoreno izražavati svoje mišljenje i diskutovati o temama koje ih najviše zanimaju?
Dvodnevni hakaton je prilika da učenici srednjih škola daju odgovore na ova i mnoga druga pitanja,
u atmosferi timskog rada i povezivanja. Učestvovaće tri tima sa po pet članova, koja su se prethodno prijavila, ispunila zadatak i prošla ocjenu komisije. Ukoliko želite da vaš tim učestvuje u izradi praktičnih i kretivnih rješenje na teme iz medijske pesmenosti, prijavite se putem ovog linka.

Poziv za prijavu otvoren je do 19. aprila 2021. godine za sve srednjoškolce iz Crne Gore (15-18 godina).Edukativni hakaton – ko ga organizuje,  zašto i sa kojim ciljem?
Institut za medije Crne Gore, u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine , Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, otvara javni poziv za dostavljanje prijava za sve timove, sa učenicima od 15-18 godina, koji žive u Crnoj Gori (domaće ili strane državljane s privremenim/stalnim boravkom), da nam se pridruže u dvodnevnom hakatonu, posvećenom pronalasku ideja i rješenja za pitanja i probleme vezane za oblast medijske i informacione pismenosti.

Hakaton pod nazivom #YouthForMILSolutions je zamišljen kao dvodnevno druženje i takmičenje srednjoškolaca iz cijele Crne Gore o korištenju znanja iz medijske i informacione pismenosti, a s ciljem pronalaženja kreativnih, inovativnih rješenja na probleme koje prepoznajemo u medijskim sadržajima i na društvenim mrežama. Hakaton će biti organizovan 27 – 28. aprila 2021, a organizatori će snositi sve troškove participacije za 15 učesnika/ca.

Razvoj digitalnih platformi i društvenih mreža, kao i trend širenja dezinformacija u medijskom i onlajn svijetu, dodatno podstaknuto i širenjem neprovjerenih informacija o COVID-19 i drugim temama, doveo je sve veći broj (mladih) ljudi u stanje zbunjenosti i zabludu, te ih ostavio bez adekvatnih alata za djelovanje. Medijsko i informaciono opismenjavanje stanovništa, a naročito omladine koja u najvećem procentu aktivno učestvuje u kreiranju i konzumaciji onlajn sadržaja, ima ključnu ulogu u rješavanju ovog izazova.

Hakaton se organizuje u sklopu projekta „Mediji za građane, građani za medije“ kojeg finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Projekat je pokrenut 2018. godine s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacione pismenosti u regionu.

Kriterijumi za učešće
Koga tražimo, šta nudimo, kako se možete prijaviti?
Prijave su otvorene za:
 -sve srednjoškolce, njihove mentore/nastavnike ili škole u Crnoj Gori, koji mogu sastaviti tim od pet članova, uzrasta 15-18 godina

Šta su poželjni preduslovi za srednjoškolce-članove tima? 
- da su srednjoškolci aktivni u području medija i informatike, da imaju afinitet prema društvenom aktivizmu i rješavanju problema.
-da su srednjoškolci koji imaju iskustvo u neformalnom obrazovanju
- da su srednjoškolci koji poznaju engleski jezik
Prijave mogu podnijeti srednjoškolci, mentori/nastavnici ili škole, u ime tima od 5 članova, uz njihovu usmenu saglasnost.
U slučaju da prijavu podnosi škola, potrebno je da zaduži nastavnika/cu koji će sastaviti tim i obaviti prijavu.
Komisija će, na osnovu kvaliteta eseja i motivacije iskazane u prijavnom obrascu, odabrati najuspješnije prijave, te pozvati učesnike da se pridruže projektnom timu na dvodnevnom događaju.
Tema eseja koji treba da ima između 250 i 300 riječi je '' Uticaj medija i društvenih mreža na moj svijet i svijet oko mene''. 

Teme hakatona
Tri odabrana tima moći će da odaberu jednu od tri ponuđene teme na koju će izrađivati kreativna i edukativna rješenja. Ponuđene teme su dobile najviše glasova u anketi čiji su rezulati dobijeni neposredno uoči objave poziva, a koju je popunilo 430 građana/ki.
-Kako mediji oblikuju pogled mladih na svijet i kako utiču na ponašanje?
Mediji dominantno utiču na  stavove mladih ljudi, ponašanje i vrijedonosne norme. Šta to mladi prepoznaju kao ključne probleme medija danas i koje su im to vještine potrebne kako bi ih koristili za kvalitetne životne odluke? Šta možemo uraditi da unaprijedimo kvalitet medija?
-Društvene mreže i glad za pažnjom kod mladih.
Da li su lajkovi i broj pratilaca mjera naše vrijednosti? Da li je slika koju stvaramo o sebi na društvenim mrežama stvarna? Da li društvene mreže trebaju da znaju sve o nama? Kako pametno da koristimo mreže i u koje svrhe?
-Agresivni medijski sadržaji i mladi?
Kako medije i društvene mreže utiču na naše raspoloženje? Šta je to agresivni sadržaj? Kako ga prepoznati i koje to vrijednosti takvi sadržaji promovišu? Kako ih suzbiti?
 Zainteresovani učesnici će u prijavnom obrascu navesti temu kojom žele da se bave  i način na koji planiraju da riješe problem koji tema otvara.
Konačno rješenje na čijem razvoju će timovi  raditi tokom hakatona može imati razne forme:
-        Jasno koncipirane, izvodjive i realistične  preporuke medijima, društvenim mrežama, korisnicima….
-        Edukativni materijali razvijeni sa planom distribucije ka školama i roditeljima
-        Nacrti IT rješenja koji mogući pomoći u rješavanju problema
-        Kampanja o značaju odabrane teme, usmjerena na zajednicu

Prijave za učešće
Prijava za učešće se sastoji od onlajn formulara sa konkretnim pitanjima vezanim za identitet i motivaciju učenika/ce, te mini eseja na zadatu temu koji je i eliminacioni faktor. Prijavu za učešće je moguće popuniti klikom na link.
Poziv za dostavljanje prijava je otvoren do 19. aprila. Prijave koje budu poslate nakon isteka roka neće se uzimati u razmatranje.

Šta je uloga izabranih učesnika i šta mogu očekivati?
Učesnici hakatona će zajednički raditi na razvijanju ideja. Cilj hakatona nije samo pronalazak rješenja na ponuđene probleme, već da učesnici stečeno znanje i iskustvo prenesu na svoje vršnjake i motiviše ih na slične aktivnosti kroz predmet medijsko-informaciona pismenost, školske  sekcije ili van-nastavne sadržaje.
Učešće u hakatonu ne podrazumijeva nikakvo predznanje na temu medijske i informacione pismenosti, niti visok stepen predznanja u oblasti programiranja ili IT (informacionih tehnologija). Svakom timu koji učestvuje u projektu pružit će se stručna pomoć od najmanje jednog stručnjaka/kinje za temu ili problemi koji nastoje da riješe, a predloženo su u okviru ovog poziva.

Naš je cilj da kroz druženje i učenje, podstaknemo mlade ljude da se aktivnije uključe u kreiranje medijskih sadržaja i na taj način namentnu teme za koje su zainteresovani, te da budu odgovorni za stvaranje i dijeljenje medijskih poruka.

Hackaton će trajati dva dana  i zahtijevaće neprekidno učešće izabranih učesnika/ca., od 09.00 do 16.00. Hakaton će se održati u Podgorici i uključivaće grupne aktivnosti na razmjeni iskustava i dijaloga između učesnika, zajedničke sesije s mentorima i eksperitma. Sve troškove boravka učesnika/ca hakatona snosi organizator, Institut za medije Crne Gore.

Učesnici će dobiti upustvo o  načinu predstavljanja svoje ideje/rješenja pred komisijom za izbor najboljeg rješenja.

Nakon završetka timskog rada na pronalaženju rješenja, stručna komisija će odabrati najbolje i najkonkretnije idejne prijedloge, a na osnovu slijedećih  kriterijuma:
- originalnost ideje/rješenja
- jasnoća ideje/rješenja
- korisnost ideje/rješenja
- uticaj ideje/rješenja

Za učesnike hakatona su predviđene nagrade, kako za prvorangirani tim, tako i za preostala dva.