Okoncan program obuke i stažiranja mladih novinara i studenata: “Prvi korak ka redakciji”

Podgorica, januar 2021. - Deset mladih novinara i studenata fakulteta društvenih nauka uspješno je ovih dana završilo obuku i stažiranje u vodećim crnogorskim medijima u okviru projekta koji je realizovao Institut za medije.

Posebno je značajno što je njih šestoro nastavilo neku vrstu novinarskog angažmana u medijima u kojima su obavili praksu, što ukazuje na kvalitet kandidata i projekta koji je realizovan.

Obuku Instituta za medije i dvomjesečno stažiranje u redakcijama Vijesti, Pobjede, CIN-a, Novinske agencije MINA I PCNEN-a prošli su: Jovana Petričević, Marija Brnović, Marija Pešić,  Milica Lipovac, Miljana Kljakić, Petra Marković, Teodora Đurnić, Željka Zvicer, Filip Jovanovski i Ivan Ivanović.
Njih desetoro su izabrani u jakoj konkurenciji izmedju trideset mladih novinara i studenata koji su se prijavili na konkusu  Institita za medije.

Obuka se sastojala od petodnevnog intezivnog treninga I dvomjesečnog stažiranja u redakcijama crnogorskim medija, uz mentorstvo urednika.

Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici su se na treningu upoznali sa osnovnim novinarskim formama, načinima pretrage podataka, verifikacijom izvora, fotoprodukcijom, alatima za provjeru informacija i osnovama mobilnog novinarstva. Radionica je bila prvo korak I priprema za susret sa radom u redakcijama partnerskih medija i novinarskim zadacima.

 

 

 

 

 

U osnove novinarstva I izazove rada u redakcijama polaznike obuke su uputili dugogodišnji novinar i urednik Slavoljub Šćekić (CIN), novinarski instruktor Dragoljub Vuković (PCNEN), novinski fotograf Stevo Vasiljević (Pobjeda), dok su vještine mobilnog novinarstva I alate digitalne verifikacije izvora prošli sa novinarom Darkom Bulatovićem (RTCG) I istraživačicom I novinarkom Milicom Bogdanović (Institut za medije).  Gost predavač o novinarskoj formi intervju, bio je novinara Petar Komnenić.

Dvomjesečnu praksu u partnerskim medijima polaznii programa prošli su uz mentorstvo uredinika/ca: Mihaila Jovovića (Vijesti), Kaćuše Krsmanović (Pobjeda), Slavoljuba Šćekića (CIN), Milana Žugića (MINA) I Dragoljuba Vukovića (PCNEN).

Mladi novinari i studenti su sa iskusnim urednicima u redakcijama radili na obradi informacija i tekstova, učili prve novinarske korake kroz svakodnevne etičke I profesionalne izazove. Kao rezultat tog rada objavljeno je više zapaženih tekstova u medijima sa kojima su sarađivali.
Institut za medije se zahvaljuje na povjerenju I saradnji svim studentima koji su se prijavili na konkurs za stažiranje, polaznicima obuke, predavačima I partnerskim medijima.

Program stažiranja je organizovan zahvaljujući podršci  britanskog Ministarstva vanjskih poslova, posredstvom Britanske Ambasade Podgorica, u saradnji sa Albani Asosiejts (Albany Associates) iz Londona i Mediacentrom Sarajevo.