Kako spriječiti zloupotrebe u onlajn komentarima?

Podgorica, 25. marta 2020. - Dani borbe sa korona virusom, stavili su nas novinare i medije pred brojne izazove. Pored truda i volje i da budemo profesionalni u vremenu krize, očuvanje zdravlja kolega/inica koji se svakodnevno izlažu riziku, kako bi javnost bila obaviještena o svim relevantnim informacijama vezanim za pandemiju, pojavljuje se kao najveći izazov. U tu svrhu, skrećemo pažnju na preporuke Komiteta za zaštitu novinara https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php.

Značajno je napomenuti i da u ovo vrijeme krize, sloboda govora odražava i najnegativnija stanja građana  kroz online komentare. Često se zloupotrebljavaju za širenje govora mržnje, diskriminaciie, širenje dezinformacija ili organizovanih i negativnih kampanja protiv pojedinaca, grupa ili organizacija putem anonimnih komentara čitalaca.

Kako spriječiti ove destruktivne pojave, a ne ugroziti slobodu izražavanja na internetu?
Kako da ovu krizu iskoristimo da kod javnosti smanjimo mogućnost širenja govora mržnje,  diskriminacije, lažnih vijesti? Kako da građane učinimo medijski pismenijim?

Ovo je vrijeme da se vratimo na projekat ''Respekt- za podizanje etičkih standarda u medijima i povjerenja građana u etičke medije'', kojim se Institt za medije Crne Gore bavio tokom 2018 /19 godine. Između ostalog. U ranije provedenoj mini strudiji, predstavljamo pregled domaće i dobre regionalne, te međunarodne prakse za komentarisanje na onlajn medijima. Istraživanje sadrži i set preporuka kojima može minimizirati zloupotreba ovog poželjnog vida komunikacije s čitacioma i korisnicima.

Mini stidiju “Primjena etičkog kodeksa I načela samoregulacije kroz interna pravila za obavljivanje komentara u onlajn medijima u Crnoj Gori”, u cjelini možete preuzeti ovdje >>>>

“Priručnik za etiku u onlajn medjima” , baziran na iskustavu Mreže za etičko novinarstvo iz Londona u radu na onlajn medijima širom svijeta. >>>>