Kako javni servisi mogu pomoci u promociji medijske pismenosti?

Podgorica, 11. oktobra 2019. godine - Odgovor na ovo  pitanje potražilo deset predstavnika Radio Televizije Crne Gore (RTCG), na “Radionici iz oblasti medijske pismenosti za predstavnike javnog servisa u Crnoj Gori”, održanoj u Podgorici  u organizaciji Instituta za medije.

Radionicu je vodila ekspertkinja Martina Čapman, nacionalna koordinatorka za medijsku pismenost Republike Irske, nekadašnja urednica BBC-ija za medijsku pismenost, jednog od medijskih inovatora u raznim oblastima, pa i na polju medijske pismenosti.
Praktično svi aspekti našeg života imaju i neku vrstu digitalne dimenzije. Gotovo svi imamo pametne telefone i nismo više samo pasivni primaoci medijskih sadržaja, već i njihovi kreatri i distributeri.

„Treba nam medijski pismena publika koja zna da dekodira medijske poruke, da ih kritičku čita i prepoznaje, da se odupre manipulacijama, ali i odgovorni mediji koji će pomoći građanima u tome“, smatra Čapman, članica Komiteta eksperata Savjeta Evrope za kvalitet novinarstva u digitalnom dobu (MSI-JOQ).

Ona je ukazala na značajnu ulogu javnih servisa u promociji medijske pismenosti, te na brojne prednosti medijski pismenog društva i pojedinca.

„Medijska pismenost smanjuje digitalnu podjelu, redukuje društvenu isključenost, povećava građansku svijest, podržava demokratsku participaciju“, navela je Čepman.

 Ukazala je i na koristi koje od toga imaju pojedinci, a neke od njih su povećani pristup medijskim sadržajima, intezivnija društvena interakcija, povećani kreativni potencijal, mogućnost za obrazovanje i profesionalni razvoj, afirmacija kvalitetetnog sadržaja, te podsticanje građana da se uključe u distribuciju i kreiranje medijskih sadržaja na bezbjedniji i primjereniji način.

„Ne postoji tajni recept. U digitalnom dobu stvari se mijenjaju brzo i izazova je mnogo. Više akcenta treba da bude na kritičkom čitanju medijskih sadržaja i poruka, nego na alatima i na tehnikama“, kaže  Čapman.

Ona je dala pregled nekih od dobrih praksi promocije medijske pismenosti u javnim servisima u Evropi. Pomenula je  BBC-ijeve  projekte: „Britain in a Day“,  „BBC Young Reporter“ , “BBC Beyond Fake News“ ,   ali I druge dobre prakse, poput onih koje rade, belgijski , holandski, francuski, te finski javn servisi.

Učesnici treninga, urednici, novinari, producenti, režiseri RTCG, predstavnici različitih segmenata programa, kazali su da je radionica bila prva te vrste koja im je ponuđena s ciljem šireg uvida u mogućnosti javnog servisa da promoviše medijsku pismenost I koristi koje od svega toga može imati javni servis  u cilju njegove bolje povezanosti sa publikom .

Neki od učesnika su naveli da je tema medijske pismenosti na RTCG-u “dotaknuta svega nekoliko puta”, te da bi nešto od primjera dobrih praksi u Evropi moglo da bude primjenjivo odmah I u sadržajima te medijske kuće.
Predstavnici RTCG su međusobno I sa eskpertkinjom Čepman ‘testirali’ neke od ideja poput produkcije sitkoma koji bi na duhovit način pokazao generacijski, digitalni jaz i sudar svjetova i različitih iskustava kod upotrebe pametnih telefona, pristupa i aktivnosti na društvenim mrežama, ili kreiranje programa koji doprinose smanjenju predrasuda u odnosu na ranjive grupe...

Saglasili su se da je to dobar način većeg uključivanja građana  I bolje povezanosti javnog servisa sa njima.
Radionica je organizovana u okviru projekta „Promocija medijske i informacione pismenosti i jačanje nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu“ koji finasira Kancelarija Komonvelta Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Albany Associates iz Londona i Mediacentar Sarajevo, zajedno sa organizacijama iz regiona koje se bave razvojem medija, među kojima je i Institut za medije Crne Gore.

Pregled neke od dobrih praksi javnih servisa Evrope koji rade na promocije medijske pismenosti dostupni su ovdje >>>.